กองทัพอากาศ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ ๑๐๐ ปี จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”

www.khaokrom.com
วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๗.๐๕ น. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ ๑๐๐ ปี จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหารอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และผู้แทนหน่วยงานราชการ ร่วมในพิธี
เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ซึ่งทรงประกอบพระกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหาร ทรงริเริ่มจัดระเบียบการทัพแบบยุโรป เพื่อให้กองทัพสยามเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งแผนกการบิน    อันพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นกองทัพ
อากาศ ดังเช่นปัจจุบัน
ในวาระอันสำคัญยิ่งนี้ กองทัพอากาศจึงได้ประกอบพิธีฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย
- พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๒๐ รูป ถวายเป็นพระกุศล ฯ ณ ลานด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพอากาศ
- พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ฯ ณ พระอนุสาวรีย์ ฯ
- พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ฯ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
- พิธีถวายสักการะพระสรีรางคาร ฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวาย ฯ ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


นอกจากนี้กองทัพอากาศยังได้จัดทำหนังสือที่ระลึก “๑๐๐ ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” และสารคดีเทิดพระเกียรติชุด“๑๐๐ 
ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัอากาศ”จำนวน
 ๕ ตอน รวมถึงการจัดนิทรรศการ ๑๐๐ ปี การทิวงคต ฯ ณ โรงเรียนการบิน และกองบินทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ  อันนำมาสู่การเป็นกองทัพอากาศที่มีความเข้มแข็งในปัจจุบัน    กองทัพอากาศของสืบสานพระปณิธานของพระองค์   ในการที่จะเป็น “โล่” ปกป้องคุ้มครองอธิปไตยของชาติ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of The Best Air Forces in ASEAN)”

            พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม รายงานความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม