ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ "น้อง Give & Take สุขใจ ให้และรับ" ติดตั้งเทคโนโลยีจดจำใบหน้าบุคคลสำหรับปลดล็อกตู้อัตโนมัติ


วันนี้ (วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563) เวลา 15.00 น. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เยี่ยมชมตู้ปันสุขกองทัพอากาศ ซึ่งติดตั้งบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ มีชื่อเรียกว่า "น้อง Give & Take สุขใจ ให้และรับ" เป็นผลงานในโครงการสร้างนวัตกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของกองทัพอากาศ สืบเนื่องจากการตั้งตู้ปันสุขแบบต่างๆ ที่ผ่านมานั้น เกิดประเด็นเรื่องการนำของออกไปเกินความต้องการของตน การหยิบของมีการสัมผัสสิ่งของและบุคคลมากเกินความจำเป็น อาจทำให้เกิดการปนเปื้อน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆได้
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงได้สั่งการให้ พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดำเนินการสร้างตู้ปันสุขอัตโนมัติขึ้น กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จึงพิจารณาใช้หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ทำการสร้างซอฟท์แวร์ และเขียนคำสั่งในโปรแกรมการตรวจจับภาพซ้ำในกล้องอัตโนมัติ โดยใช้เป็นนวัตกรรม Face D-Tech: AI face Tracking เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์และประมวลผลสำหรับการจดจำใบหน้าบุคคลที่อุปกรณ์ตรวจพบลงในฐานข้อมูลอัตโนมัติ ใช้ในการตรวจจับและทำการปลดล็อกตู้
หลักการทำงานของตู้ปันสุขกองทัพอากาศ ไม่มีอะไรซับซ้อน ผู้มาบริจาคของหรือผู้ต้องการของ เพียงยืนข้างหน้าตู้ จากนั้นกล้องอัตโนมัติจะจับโฟกัสที่ใบหน้า ถ้าหากผู้ที่ยืนหน้าตู้ ไม่ถูกบันทึกหน้าซ้ำ ภายใน 48 ชั่วโมง ระบบจะเริ่มทำงาน โดยปลดล็อกช่องใส่ของ ซึ่งมีทั้งหมด 23 ช่อง จากนั้นบุคคลสามารถเลือกเปิดตู้ 1 ช่อง เพื่อหยิบของที่ต้องการหรือใส่ของที่นำมาบริจาค ส่วนช่องอื่นๆ จะล็อกอัตโนมัติภายในเวลาที่กำหนด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้หรือผู้รับสามารถปิดประตูช่องได้เอง
กองทัพอากาศได้นำเสนอตู้ปันสุขกองทัพอากาศต้นแบบ ซึ่งออกแบบและสร้างโดยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ผนวกความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก สวทช. ด้วยมีความตั้งใจและมุ่งหวังให้สังคมไทยรู้จักการให้และการรับ อย่างเป็นระเบียบและเป็นระบบ  ตู้ปันสุขกองทัพอากาศนี้ สามารถทำให้การให้และการรับ ในความปรารถนาดีของคนไทยทุกคน ได้แพร่กระจายสู่สังคมไทยได้อย่างทั่วถึง ถือเป็นแบบอย่างที่ดี เป็น New Normal ของสังคมยุคใหม่ ที่เป็นสังคมแห่งความมีน้ำใจแห่งอนาคตได้อย่างแท้จริง

            พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม รายงาน

ขอขอบคุณภาพและข่าวกองประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ