วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

น่านฟ้าโมเดล 2020 พบประชาชน

ทัพฟ้าเปิดแผน ประชาชนเปิดใจ เปิด 3 กลไก นำโครงการ “น่านฟ้าโมเดล 2020” สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน คือ
     - เทคโนโลยีและขีดความสามารถของกองทัพอากาศ
     - ความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
     - ผู้มีอำนาจ ภาครัฐ ภาคเอกชน บูรณาการความร่วมมือสนับสนุน

โดยวันที่10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลอากาศตรี ณรงค์  อินทชาติ หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วย พลอากาศตรี วรกฤต  มุขศรี พลอากาศตรี ชาตรี  พรหมพันธ์กรณ์ และเจ้าหน้าที่ทำงาน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเตา ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จว.น่าน เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ “เสริมป่า สร้างแหล่งน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต” ตามโครงการ “น่านฟ้าโมเดล 2020” ซึ่งกองทัพอากาศ โดย พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีเจตนารมณ์ในการนำเทคโนโลยี ยุทโธปกรณ์ และขีดความสามารถของกองทัพอากาศ เข้าสนับสนุนแก้ไขปัญหาป่าต้นน้ำ จว.น่าน เชิงบูรณาการ สร้างความมั่นคง สร้างรายได้ และสร้างความสุขให้แก่พี่น้องประชาชน

ผลการประชาคม   ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชน ต่างพร้อมใจให้ความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ตามแนวทาง “น่านฟ้าโมเดล 2020” อีกทั้งได้ชี้แจงข้อปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงความต้องการด้านต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คณะทำงาน
     สำหรับข้อปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนที่นอกเหนือขอบเขตการดำเนินการของกองทัพอากาศ ทางคณะทำงานจะประสานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อทำให้ชุมชนบ้านหนอง บ้านหนองเตา ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จว.น่าน เป็นชุมชนต้นแบบตามแนวทาง “น่านฟ้าโมเดล 2020” ต่อไป

                                 พร รวิธนิษฐา/รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกล...