พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักพระราชทาน


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพันโท นรินทร์ พ่วงดี รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี และปลัดอาวุโสประจำจังหวัดสุพรรณบุรี นำเมล็ดพันธุ์จากมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นำไปมอบและแจกจ่ายให้กับตัวแทนชุมชน
นายจักรพันธุ์ ชูแก้ว เกษตรกรผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายในพื้นที่ 4 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านพุน้ำร้อน บ้านหินลาด บ้านหนองแก และบ้านโป่งข่อย โดยกอ.รมน ร่วมกับกรมป่าไม้ ให้การสนับสนุน มีส่วนร่วมในการบูรณาการรักษาป่าในพื้นที่เขตป่าสงวนตลอดมา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร ได้นำไปเพาะปลูกสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน สะสมเก็บไว้เพื่อเพาะปลูกรุ่นต่อไปในอนาคตให้เป็นชุมชนเข็มแข็ง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวระบบนิเวศต่อไป

โดยการนี้เจ้าอาวาสวัดพุน้ำร้อนพระอาจารย์เสน่ห์ พระของชาวบ้านหุบเขาวง  พระนักปฎิบัติพัฒนาชุมชน ยังได้รับมอบอุปกรณ์ เครื่องปั่นไฟ เครื่องสูบน้ำ แมสหน้ากากอนามัย จาก คุณหมอบุญโชค ไทยทัตกุล ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้าน อรัญญิก นครปฐม ได้นำมาบริจาคยัง ณ โครงการศูนย์เรียนรู้ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ตามโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ ศปป.1 กอ.รมน สวนรื่นฤดี หุบเขาวง อ.ด่านช้าง ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนรวม และนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภายในชุมชม โดยการสนับสนุนจากฝ่ายปลัดอาวุโสจังหวัด ร่วมพิธีรับมอบ พร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

                Elexton Infor ข่าวกรม/รายงาน


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม