วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ โรงเรียนการบิน


 (วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)  พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมี พลอากาศตรี ไวพจน์  เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม ณ สนามฝึกการยังชีพ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบถุงยังชีพ จำนวน ๑๕๐ ชุด และตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมด้วย
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ทำการสำรวจพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยที่เหมาะสมสำหรับการร่วมโครงการ รวมถึงสำรวจชนิดของต้นไม้ จำนวนต้นไม้ที่ปลูก และลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ รวมทั้งวางแผนการดูแลรักษาต้นไม้หลังการปลูกด้วย
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ โรงเรียนการบิน ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดใช้พื้นที่ว่างเปล่าประมาณ ๑๕ ไร่ ในการปลูกไม้ยืนต้น ทั้งไม้ดอกและไม้ผล จำนวน ๑,๒๐๐ ต้น อาทิ ต้นแคนา หางนกยูง สักยางนา  มะค่าโมง และไม้ผลอื่น ๆ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า และสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกาญจนบุรี


ซึ่งการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนโดยรอบพื้นที่สนามฝึกการยังชีพ ได้แก่ พื้นที่ตำบลหลุมรัง และตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากการเติบโตของต้นไม้ในภายภาคหน้า รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ด้วย

                                  พร รวิธนิษฐา/รายงาน

ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...