โครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal”

                                                                   
                   
กองทัพเรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดชลบุรี จัดงานแถลงข่าวโครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” ชูสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ เป็นต้นแบบ​ของแหล่ง​ท่องเที่ยว​ที่มุ่งเน้น​การให้บริการ​ในแนวทางของวิถีปกติใหม่ (New Normal) ตามมาตรฐาน​ด้านความ​ปลอดภัย​และ​สุขอนามัย​ (Amazing​ Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนให้ประชาชนกลับมาเดินทาง​ท่องเที่ยว​อีกครั้ง หลังจากสถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้ว

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น.
พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิ-
การทหารเรือและผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกันแถลงข่าว       ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์   รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตรามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) ในประเภท​นันทนาการ​และ​สถานที่​ท่องเที่ยว จำนวน 4 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย (เกาะแสมสาร) ภายใต้การดูแลของกองเรือยุทธการ (กร.) ศูนย์บริการหาดทรายแก้ว ภายใต้การดูแลของโรงเรียนชุมพล หาดนางรำ - หาดนางรอง ภายใต้การดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจวิถีความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยในระยะแรกของการแพร่ระบาด กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดตั้ง State Quarantine ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง และดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้แก่ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี สหรัฐอเมริกาและกลุ่ม 17 ประเทศที่มีความเสี่ยง ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำหน้าที่ดูแลผู้เดินทางเป็นอย่างดีประดุจญาติพี่น้อง     จน​ถือ​ได้ว่าเป็น State Quarantine แห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นได้นำ​แนวทาง​​การบริหาร​จัดการไปปฏิบัติตามอีกด้วย

ต่อมาในช่วงก่อนมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ที่อนุญาตให้สถานที่ท่องเที่ยวกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศ-
ไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรของกองทัพเรือ พร้อมด้วยศูนย์อำนวยการ  การท่องเที่ยวกองทัพ-เรือ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการรองรับ   แ​ละ​ดูแล
นักท่องเที่ยวตามวิถีปกติใหม่ New Normal ที่รัฐบาลกำหนด  เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในพื้น
ที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ อีกทั้งประชา-
สัมพันธ์สร้าง​การรับรู้​เกี่ยว​กับ​มาตรฐาน​ด้านความ​ปลอดภัย​และ​สุขอนามัย​ (Amazing​ Thailand Safety and Health Adminis-
tration หรือ SHA) ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย​การ​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย​ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการ​สร้างความเชื่อมั่น​ในการ​เดินทางท่องเที่ยว​เพื่อกระจาย​รายได้ อัน​จะ​ช่วยฟื้นฟู​และกระตุ้น​เศรษฐกิจ​ให้​เติบโต​ได้อย่าง​เป็น​รูปธรรม โครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” จึง​เป็นการ​ต่อยอดจากความร่วมมือ​ระหว่างกองทัพเรือ​และ​การ​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศ​ไทย โดย​ได้​ขับเคลื่อน​โครงการร่วม​กับจังหวัด​ชลบุรี​ เพื่อสร้าง​มาตรฐาน​ด้าน​สุขอนามัย​ในพื้นที่​อำเภอ​สัตหีบ​ ที่มี​การกำหนดและตรวจสอบรูปแบบ​การให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้​เป็น​ไป​ตาม​แนวทาง New Normal อย่าง​จริง​จังและต่อ​เนื่อง​

 หลัง​เสร็จ​สิ้น​การ​แถลงข่าว แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ    แ​ละ​ทัศนศึกษา​สัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว​อันหลากหลาย​ในอำเภอสัตหีบ ที่​กำลังดำเนินมาตรการ​ด้านสุขอนามัยตามแ​นว​ทาง "สัตหีบ​เมือง​ต้น​แบบ​ ท่องเที่ยว​วิถี​ใหม่ New Normal" พร้อมสร้าง​ความ​เชื่อมั่น  ใน​การ​เดินทางท่องเที่ยว​อย่าง​ปลอดภัยต่อไป

                                  พร รวิธนิษฐา/รายงาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม