บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2020

จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ วช. จับมือ คพ. สู้ปัญหาฝุ่น PM2.5

รูปภาพ
วันนี้ พฤหัสบดีที่  27 พ.ศ. 2563 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ นายประลอง  ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้จับมือ บันทึกข้อตกลงร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และเครือข่ายหน่วยงานวิจัย แถลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษาวิจัยในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในชั้นบรรยากาศ โดยทั่วไปของประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และสุขภาพของประชาชน รวมทั้งผลกระทบเชิงลบในภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ต้องยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ดังนั้นเพ

สอศ.จัดโครงการครูเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

รูปภาพ
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจให้แก่ครู และผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นพัฒนาด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจ โครงการการพัฒนาครูผู้สอนอาชีวศึกษาที่จัดขึ้นนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านการประกอบธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกคน ทำให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปถ่ายทอด และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงอีกทางหนึ่ง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ​ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย 3 หน่วยงานคือ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาช

สสว. – สถาบันอาหาร เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ หนุนสร้างเครือข่าย SMEs เพิ่มช่องทางการตลาด

รูปภาพ
          สสว.จับมือสถาบันอาหาร หนุนผู้ประกอบการ SMEs ฝ่าวิกฤติ COVID-19 (โควิด -19) เปิดเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมจัดแสดงสินค้า หวังขยายช่องทางการตลาดโดยเชื่อมต่อทั้งช่องตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ในงาน “สสว. CONNEXT SMEs Food Fest” มีผลิตภัณฑ์ร่วมในงานกว่า 120 ร้าน คาดเกิดมูลค่าการซื้อขายกว่า 400 ล้านบาท พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วม ช้อป ชิม ถึงวันที่ 25 สิงหาคมนี้ ณ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ     ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สสว. จึงได้ดำเนินการภายใต้แนวทาง สสว. CONNEXT “เชื่อมคน เชื่อมเอสเอ็มอี เชื่อมโลก” ซึ่งประกอบไปด้วยการเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน การลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพ และการเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้กลับมาเข้มแข็ง โดยเชื่อมต่อทั้งช่องตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแสดงสินค้า และการทดสอบตลาด และการจับคู่เจรจาธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดข

ผบ.ทอ. เยี่ยมชม นวัตกรรมเครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนอัจฉริยะของกองทัพอากาศ

รูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมนวัตกรรมเครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนอัจฉริยะของกองทัพอากาศ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนอัจฉริยะเครื่องนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ พลอากาศโท ต่อพล  ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ นำบุคลากรในหน่วยซึ่งเป็น “ทีมนวัตกรรม” ไปศึกษาเรียนรู้หลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนในรูปแบบต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ จากนั้นนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาต่อยอดด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนมีความฉลาดขึ้น โดยยึดหลัก IOT (Internet Of Things) ซึ่งแปลว่าอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ทำให้เพิ่มความสามารถของเครื่องสีข้าวให้เป็นเครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนอัจฉริยะ โดยได้ติดตั้งชุดวงจรรับสัญญาณ WIFI และเขียนชุดคำสั่ง ทำให้สามารถสั่งการจากแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบปฏิบัติการ และจะสั่งจากที่ใดก็ได้ นอกจากนี้ทีมนวัตกรรมยังได้สร้างให้เครื่องสีข้าวเปลือกเครื่องนี้มี “ตา หู และจมูก” “ตา” คือการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้กับตัวเครื่อง ทำให้

องค์กรชุมชนรักษ์วัดหิรัญญาราม (วัดหลวงพ่อเงิน บางคลาน) จังหวัดพิจิตร ยื่นหนังสือกับ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ เพื่อร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส วัดหิรัญญาราม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

รูปภาพ
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมมาภิบาล(วุฒิสภา) นำโดย พลเรือเอก ศิษฐ-วัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือจากองค์กรชุมชนรักษ์วัดหิรัญญา-ราม (วัดหลวงพ่อเงิน บางคลาน)  จังหวัดพิจิตร นำโดย นางสาวปภานันท์ อยู่ยืด ประธานองค์กรฯ และชาวบ้านอีกรวม 50 คน ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส วัดหิรัญญาราม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จากกรณีเรื่อง ที่มาการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทุจริต และฟ้องกลั่นแกล้งชาวบ้านกว่า 50 คดี สืบเนื่องจากความขัดแย้ง ระหว่างชาวบ้านตำบลบางคลานกับ รักษาการเจ้าอาวาส “วัดหิรัญญาราม” ที่มีปัญหายืดเยื้อคาราคาซังมากว่า 10 ปี สังคมภายนอกสับสนว่า ที่มาที่ไปก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเพราะเหตุใด และนับวันจะรุนแรงขึ้นทุกที เหตุนี้เกิดจากอะไร ทำไมชาวบ้านตำบลบางคลานลงชื่อนับพันคน ไม่เอาพระรูปนี้ที่มาเป็นรักษาการ(วัดหิรัญญาราม) ชาวบ้านเคยยื่นหนังสือถึงพระผู้ใหญ่ในจังหวัดพิจิตร ขอเปลี่ยนพระรักษาการเป็นรูปอื่น(ไม่เอารูปนี้) เพราะ

ดร. นฤมล สุรเศรษฐ ประธานกรรมการ L.S. JEWELRY GROUP ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ L.S. JEWELRY GROUP ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร.เข้าร่วมงาน SCG Debenture Club Exclusive Lunch 2020

รูปภาพ
วันศุกร์ที่ 14 ส.ค.63 เวลา 11.30 น.  ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ประธานกรรมการ L.S. JEWELRY GROUP และ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ L.S.JEWELRY GROUP ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ร่วม กับผู้บริหาร SCG ซึ่งประกอบด้วย คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน และคุณจันทนิดา สาริกะภูติ ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจของ SCG ณ เรือนรับรอง SCG สำนักงานใหญ่ บางซื่อ                                  พร/รวิธนิษฐา รายงาน     ขอขอบคุณเจ้าของภาพและข่าว