“วอนม็อบอย่าก้าวล่วงสถาบัน”


จากกรณีที่เครือข่ายนักศึกษาและประชาชนจัดการชุมนุมทางการเมือง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563.!

ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะให้เสรีภาพในการแสดงออก.!แต่การแสดงออก ควรต้องอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย.!

โดยมีเนื้อหาบางส่วนที่”พาดพิง-จาบจ้วง”สถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนคนไทย.!

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องพึงระวังในเรื่องละเอียดอ่อนและเรื่องที่อาจจะนำมาซึ่งความแตกแยกของผู้คนในสังคม.!ละคน-แต่ละฝ่าย อาจต่างกัน.!และความต่างนั้น.!นำไปสู่ "อารมณ์" เชิงขัดแย้งในแต่ละฝ่าย ซึ่งมีโอกาสพัฒนาไปสู่ขั้น "ร่างกายอยากปะทะ" โดยไม่ยาก.!
       
ฉะนั้น นิสิต-นักศึกษา-นักเรียน จะไม่ชอบ”รัฐบาล”ไม่ชอบ”นายก”แต่อย่าก้าวล่วงถึงสถาบันของพระมหากษัตริย์.!

เรื่องของ ‘หมิ่นเจ้าล้มเจ้า’ เรื่องนี้คนไทยเค้าถือนะ.!มันก้าวข้ามเรื่อง“การเมือง”มานะ มันคนละเรื่องคนละบริบทกัน.!

นศ.ธรรมศาสตร์ แกนนำเยาวชนปลดแอก”ฮึกเหิม”เวทีนักเรียน นักศึกษาและประชาชน  ถ้าต่อจากนี้ขอให้คนที่คิดร้ายพึงรู้ว่า ไม่ว่าคุณจะทำอะไร”นานาชาติ”กำลังจับจ้องอยู่.! เพราะการตามที่ว่านั้น คือการประกาศตนเป็นปฏิปักษ์ต่อพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์โจ่งแจ้ง.!เพราะนั่นจะเท่ากับการทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในหมวดพระมหากษัตริย์ มาตรา 6 โดยตรง.!

 ที่นำมาพูดคุยวันนี้ พูดในฐานะ เป็นหนึ่งใน "ปวงชนชาวไทย" ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ"ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย.!
ซึ่งการชุมนุมก็ควรอยู่ในกรอบของกฎหมาย ตามสิทธิและเสรีภาพ อย่ากระทำการใดๆที่เกินกรอบอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าก้าวล่วงสถาบัน อันเป็นที่รักและเคารพของคนไทยทั้งประเทศ.!

การที่ นิสิต-นักศึกษา-นักเรียน อ้างสิทธิ์หรือเรียกร้องในสิ่งต่างๆ วันนี้ประเทศไทย.!เป็นการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย.!ก็ควรที่จะสู้ตามระบอบประชาธิปไตยที่กำหนดไว้.!!

                                                    “Hippi 2”ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต