ผบ.ทอ. เยี่ยมชม นวัตกรรมเครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนอัจฉริยะของกองทัพอากาศ


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมนวัตกรรมเครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนอัจฉริยะของกองทัพอากาศ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนอัจฉริยะเครื่องนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ พลอากาศโท ต่อพล  ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ นำบุคลากรในหน่วยซึ่งเป็น “ทีมนวัตกรรม” ไปศึกษาเรียนรู้หลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนในรูปแบบต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ จากนั้นนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาต่อยอดด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนมีความฉลาดขึ้น โดยยึดหลัก IOT (Internet Of Things) ซึ่งแปลว่าอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ทำให้เพิ่มความสามารถของเครื่องสีข้าวให้เป็นเครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนอัจฉริยะ

โดยได้ติดตั้งชุดวงจรรับสัญญาณ WIFI และเขียนชุดคำสั่ง ทำให้สามารถสั่งการจากแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบปฏิบัติการ และจะสั่งจากที่ใดก็ได้ นอกจากนี้ทีมนวัตกรรมยังได้สร้างให้เครื่องสีข้าวเปลือกเครื่องนี้มี “ตา หู และจมูก”

“ตา” คือการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้กับตัวเครื่อง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพภายในบ้านได้จาก “ตา” ของเครื่องสีข้าวเปลือกอัจฉริยะเครื่องนี้

“หู” คือการติดตั้งระบบที่สามารถฟัง หรือรับคำสั่งจากผู้ใช้งาน ที่สั่งการด้วยเสียงผ่านโปรแกรม Siri หรือ Google ได้จากโทรศัพท์มือถือ เช่นการสั่งให้เริ่มทำงาน หรือปิดการทำงาน

“จมูก” คือการติดตั้งระบบรายงานอุณหภูมิ โดยหากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิโดยรอบเครื่องสูงผิดปกติ ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานทันที อีกทั้งระบบจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนอัจฉริยะเครื่องนี้ ยังสามารถรับคำสั่งจากผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ในการควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบของเครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนอัจฉริยะ อาทิ ไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการนำประโยชน์ และรวมคุณสมบัติของ IOT (Internet Of Things) มาติดตั้งที่เครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนอัจฉริยะได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ตั้งชื่อเครื่องดังกล่าวว่า “น้อง Milly”
ทั้งนี้ เครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนอัจฉริยะ หรือน้อง Milly จะถูกนำไปจัดแสดงในงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนกองทัพอากาศ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยทั้งสองงานจะจัดขึ้น ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

อย่างไรก็ตาม การประดิษฐ์คิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่กองทัพอากาศให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการนำ “ปัญญาของคนไทย” เข้าไปพัฒนาต่อยอดในทุกมิติและทุกระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบปฏิบัติการ ซอฟท์แวร์ หรือแม้กระทั่งระบบอาวุธในอนาคต

ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต