ร้อยเอ็ด!!สว.ห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยต้านภัย covid-19 พร้อมแข่งกีฬากระชับมิตร รักเมืองไทย VIP ร้อยเอ็ด พบทีม รักเมืองไทย(สว.) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด.!!


วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา  มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. นายพีระศักดิ์ พอจิต
2. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
3. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
4. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
5. นายทรงเดช เสมอคำ
6. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
7. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
8. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
การดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึก "รักเมืองไทย" ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปลุกจิตสำนึกรักเมืองไทย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเกิดความรัก ความสามัคคี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

โดยในช่วงเช้า คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เขต 2 และเขต 3 เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ รวมจำนวน 300 โรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จากนั้น
เวลา 14.30 นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภานำโดย นายชาญวิทย์  ผลชีวิน และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมกันเปิดคลีนิคสอนการเล่นฟุตบอลพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ต่อจากนั้นเวลา 16.00 นาฬิกา คณะได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก "รักเมืองไทย" ระหว่างทีมฟุตบอลรักเมืองไทย (สว.) และทีม VIP ร้อยเอ็ด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต