ททท. จัดงานประกาศรางวัลและพิธีพระราชทานรางวัลโครงการสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ชูจุดเด่นเที่ยวชุมชน 5 สาขา ยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย

 


เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 27 กันยายน 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวดรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท หรือ Thailand Rural Tourism Award 2020 จำนวน 15 ชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานพันธมิตร จัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้กับชุมชน เป็นเกียรติและกำลังใจให้กับชุมชนในการรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวชุมชนในระดับประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี  คอลเล็-คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ       
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ( Thailand Rural Tourism Award ) ถือเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ทรงคุณค่า มีความสำคัญในแวดวงการท่องเที่ยวของไทย  ถือเป็นประวัติศาสตร์การทำงานร่วมกันกว่า 40 องค์กร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน โดยการพิจารณาตัดสินเป็นไปอย่างรอบด้าน 
ครบทุกมิติ อันจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนซึ่งได้รับการคัดเลือกและรับมอบรางวัลในครั้งนี้ 

นอกจากนั้นแล้ว รางวัลนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยว วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ ธรรมชาติอันงดงาม และความโดดเด่นของชนบทไทยที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน 

นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันท่องเที่ยวโลก หรือ World Tourism Day ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายนของทุกปี ททท. จึงได้ประกาศผลการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ประจำปี พ.ศ.2563 (Thailand Rural Tourism Award 2020) ได้แก่ ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย หมู่บ้านเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงซึ่งเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตแบบอีสานล้านนา และหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทยอดเยี่ยมอีก 5 สาขา ได้แก่ 

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience) อันดับ 1 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี       อันดับ 2 วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

อันดับ 3 กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro Tourism) 

 อันดับ 1 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

อันดับ 3 ชุมชนท่องเที่ยงบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)


อันดับ 1  โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย

อันดับ 2  หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

อันดับ 3  บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)

อันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่ 

อันดับ 2 ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท

อันดับ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้ง/กลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

อันดับ 1 ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม 

อันดับ 2 ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี 

อันดับ 3 ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี

 สำหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมมาจากการลงพื้นที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสัดส่วนร้อยละ 70 และผลการลงคะแนนจากสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว อีกร้อยละ 30 กิจกรรมนี้ทุกชุมชนข้างต้นจะได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อยอดการตลาดและเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรม 

ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก เช่น Airbnb เป็นต้น   

นอกจากนี้ โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

นักการตลาดเพื่อชุมชน ทำการแข่งขันวางแผนการตลาดขายแพ็กเกจท่องเที่ยวให้กับชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทีมนักการตลาดฯ ซึ่งทีมที่ชนะเลิศสามารถเสนอขายวอร์เชอร์ได้มากที่สุดจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมรางวัลเงินสด ได้แก่  

ผู้ชนะอันดับ 1 ได้แก่ ทีมนักการตลาดวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง 

ผู้ชนะอันดับ 2 ได้แก่ ทีมนักการตลาดชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี    

ผู้ชนะอันดับ 3 ... ได้แก่ ทีมนักการตลาดโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย 

ผู้ชนะอันดับ 4 ได้แก่ ทีมนักการตลาดวิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้ชนะอันดับ 5 ได้แก่ ทีมนักการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยอง 


สุดท้ายนี้ ททท.ขอขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวในการเพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจให้กับสินค้าการท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้

อย่างยั่งยืน ทำให้โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทบรรลุความสำเร็จ อาทิ กรมการท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สนง.ส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัท พีทีทีโกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยรัฐ ตลอดจนบริษัทนำเที่ยว สมาคมด้านการท่องเที่ยว รวมกว่า 40 องค์กร


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม