วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

ตำรวจนครบาลร่วมกับกต.ตร.จัดงานประชุมใหญ่และแสดง มุทิตาจิต พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดาวันพุธที่2ก.ย.2563(13.00น.)พล.ต.อ.จักร-ทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)ในฐานะ"ประธานกต.ตร."เป็นประธานในการประชุมใหญ่ประจำปี'2563ของ"กต.ตร."ในส่วนของ"นครบาล"ที่ได้จัดขึ้น ณ หัองประชุม ULTRA ARENA ห้างสรรพสินค้า SHOW DC.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ "กต.ตร."ผู้ทำคุณประโยชน์ทั้ง6ด้านของ"กต.ตร."และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ของ"กต.ตร."คือการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติแด่พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ในวาระโอกาสเกษียณอายุราชการในปี'2563นี้โดยตัวแทนภาคส่วนของข้าราชการตำรวจนครบาลนั้นมีพล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์-เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
(ผบช.น.)พร้อมด้วยข้าราชการนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อาทิเช่น..พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย
,พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก อีกทั้งนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านในส่วนของตำรวจนครบาลทุกระดับชั้นที่ได้เข้าร่วมในการประชุมในพิธีครั้งนี้และในส่วนของภาคประชาชนนั้นมี ดร.พีรวัฒน์ - ดร.ธัชวิน สุร-เศรษฐที่ปรึกษารองผบ.ตร.และประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)ประธานที่ปรึกษากองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ(191)-ประธานกต.ตร.บก.น.1-สน.ชนะสงคราม-รองประธานที่ปรึกษาบช.ตำรวจท่องเที่ยว(บช.ทท.)-กองบังคับการตำรวจนครบาล6(บก.น.6)พร้อมด้วยคณะ"กต.ตร."ในระดับต่างของ"นครบาล"เข้าร่วมประชุมและแสดงมุทิตาจิตโดยมี 

ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)เป็นผู้กล่าวรายงานผลงาน"กต.ตร."ทั้ง6ด้านและกล่าวแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติแด่พล.ต.อ.จักทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการในปี'2563นี้

                                พร รวิธนิษฐา/รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สร.กฟภ.ได้จัดทำครัวสหภาพฯ กฟภ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดทั้งเดือนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธาน สหภาพฯกฟภ,นายพรพิรุณ หวลคนึง เลขาธิการ, นายธนนริ...