พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ


ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปนั้น 


ในวันนี้ (วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) กองทัพอากาศ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ และการมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ ข้าราชการทหารอากาศ ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ (F-5) จำนวน ๒ เครื่อง, เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ (F-16) จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ (Gripen) จำนวน ๒ เครื่อง บินผ่านพิธีเพื่อเป็นเกียรติ 
ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการทหารอากาศที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งกล่าวว่า “พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ และมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล มีประสบการณ์สูง ทั้งในด้านการบิน การบริหาร การปกครอง การต่างประเทศ และวิทยาการแขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะครบถ้วน ท่านสามารถเป็นผู้นำสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กองทัพอากาศได้ พวกเราทุกคนจะต้องช่วยเป็นกำลังสำคัญ ทำหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทัพอากาศและประเทศชาติต่อไป” 
ด้าน พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ กล่าวว่า “กระผมขอรับหน้าที่และการบังคับบัญชา ในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ สืบต่อจากท่าน และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ  ตลอดระยะเวลาที่กระผมได้ปฏิบัติราชการในกองทัพอากาศ กระผมได้ประจักษ์ถึงขีดความสามารถในการทำงานของท่านตลอดมา ท่านเป็นนักปกครองและเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้ความสำคัญมุ่งมั่นพัฒนากองทัพอากาศในทุกด้าน ท่านเป็นผู้ที่ดำรงตนอย่างเรียบง่าย ยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทและเสียสละ เพื่อกองทัพอากาศและประเทศชาติ เพื่อให้การพัฒนากองทัพอากาศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระผมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ จะปกครองบังคับบัญชาโดยยึดหลักคุณธรรม จะดำรงความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกำลังพลกองทัพอากาศ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้กองทัพอากาศไทย เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑ นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๘ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ

- ผู้บังคับการกองบิน ๖

- ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สิงคโปร์

- ปลัดบัญชีทหารอากาศ

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

ก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ ๒๗
                 พร/รวิธนิษฐา_รายงาน

ขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต