ททท. สานักงานสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ / เอกชนร่วมกันจัดงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น คือ “งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า ฯ”


นายนิธี สีแพร ผู้อานวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมีการจัดงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น คือ “งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า ฯ” เพื่อเป็นการร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ / เอกชน และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่
 กำหนด จัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา เป็นเวลารวม 9 วัน 9 คืน โดยกว่าหนึ่งเดือนก่อนถึงวันออกพรรษา วัดและชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะช่วยกันจัดเตรียมตกแต่งเรือพนมพระทางบกและเรือพนมพระทางน้ำ  ซึ่งวัดที่อยู่ติดแม่น้ำ ลำคลองก็จะใช้เป็นเรือพนมพระทางน้ำ  โดยนามาประดับตกแต่งลวดลายอย่างประณีตงดงามตามจินตนาการบวกกับความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นรูปสัตว์ในวรรณคดี เช่น พญานาค หงส์ พญาครุฑ หนุมาน เป็นต้น นัยว่าเป็นราชพาหนะของพระพุทธเจ้า จากนั้นก็นาบุษบกขึ้นประดับ เรียกว่า “พนมพระ” ก่อนนำพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกเพื่อทำการสรงน้ำ  และพร้อมที่จะร่วมขบวนแห่ในวันแรม 1 ค่า เดือน 11 (หลังวันออกพรรษา 1 วัน)
 นอกจากนี้ยังมีการประดับประดาตกแต่งพุ่มผ้าป่าซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย เรียกว่า พุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน ขึ้นทั่วทุกมุมเมืองในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ สถาบันการศึกษา อาคารบ้านเรือน โดยการจัดจำลองฉากเป็นภาพพุทธประวัติ หรือพุทธชาดก ประดับประดาตกแต่งด้วยวัสดุต่าง ๆ ประกอบแสง สี เสียงและที่ขาดไม่ได้คือต้องมีต้นไม้สาหรับแขวนเครื่องอัฏฐะบริขาร (พุ่มผ้าป่า) และ ในรุ่งเช้าของวันแรม 1 ค่า เดือน 11 ของปีนี้จะตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2563 พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ จะทยอยกันออกมาทาการชักพุ่มผ้าป่าตามหมายเลขพุ่มที่ได้รับ แต่เนื่องจากสถานการณ์จากวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID 19) ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้การจัดงานในปีนี้ต้องเปลี่ยนไปตามมาตรการการป้องกันด้านสาธารณะสุข โดยขบวนเรือ พนมพระทางบกที่จะทำการแห่ในเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2563 จะเหลือเพียง 25 ลำ (เฉพาะเรือพระบกที่ได้รางวัลจากการประกวดในปีที่ผ่านมา) ส่วนเรือพนมพระทางบกที่เหลือให้ไปตั้งขบวนแถวรออยู่บริเวณถนนบ้านดอนและแยกนริศ เพื่อรอการทำบุญหยอดเหรียญต่อไป สาหรับในปีนี้ กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน 7 ตุลาคม 2563 บริเวณถนนหน้าเมือง ถนนบ้านดอน ถนนศรีตาปี อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในส่วนของ ททท. สานักงานสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ / เอกชน และพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว อาทิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เช่นทุกปี โดยการประสานงานการ ขายแพ็คเกจท่องเที่ยวผ่านบริษัทรุ่งจำลองทัวร์ (ยะลา) ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยะลา , บริษัท ท่องไทยทั่วทิศ (หาดใหญ่), บริษัทปราโมทย์ ทัวร์ (กระบี่) บริษัทดี.เจ.แอนด์เนิร์ส (ยะลา) และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตาบลรัษฎา (ภูเก็ต) นำนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานประเพณีชักพระ ฯ เพื่อสัมผัสและเรียนรู้ประเพณี / วัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมทั้ง เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ได้มีนักท่องเที่ยวสนใจซื้อแพ็คเกจนาเที่ยวเพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าวแล้วกว่า 500 คน

                              Elexton infor/รายงาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต