ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ (17th ASEAN Air Chiefs Conference : 17th AACC) ผ่านระบบ VTC โดยมีกองทัพอากาศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ และได้แสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนครั้งต่อไป ในปี พ.ศ.๒๕๖๔


พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ (17th ASEAN Air Chiefs Conference : 17th AACC) ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Teleconference (VTC) ร่วมกับผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนทั้ง ๑๐ ชาติ โดยมีกองทัพอากาศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “กองทัพอากาศอาเซียน : สามัคคีปรองดองและตอบสนองทันท่วงที” หรือ “ASEAN Air Force : Cohesive and Responsive” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนทั้ง ๑๐ ชาติแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แสดงความพร้อมของกองทัพอากาศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนครั้งต่อไป ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้เตรียมจัดการฝึก ASEAN HADR Exercise สำหรับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียน เพื่อทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน (ASEAN HADR SOP) รูปแบบการฝึก ประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาในที่บังคับการในภารกิจ ศูนย์ประสานงานทางอากาศ (Air Coordination Center) และการฝึกภาคสนามในภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ (MEDEVAC) การลาดตระเวนทางอากาศ (ISR) การค้นหาและช่วยชีวิต (Search and Rescue) และการลำเลียงทางอากาศ (Airlift) โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวเชิญผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ให้พิจารณาส่งกำลังพล อากาศยาน และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการฝึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ซึ่งมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและความเป็นหนึ่งเดียวกันของกองทัพอากาศอาเซียน จะสามารถผนึกกำลังและตอบสนองต่อภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือโรคระบาดซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่ร่วมกันในขณะนี้ขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

 สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม