2563 สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย


ตะวันออกเฉียงใต้  UNPKFC-S.E.A  ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพเรือ โรงเรียนสาธิตคริสเตียน  กลุ่มผู้ปกครอง Global English School (GES)   สมาคมทหารสันติภาพสากล (UNSPIA)  สมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทย(TNA) และเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ โดยนายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นำพนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มเยาวชนและประชาชนจิตอาสา ร่วมลุยเก็บขยะชายหาดอ่าวดงตาลบริเวณคลองถูป เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนและประชานชน ให้รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสวยงามและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืนสืบไป

เป็นที่ทราบกันว่าอ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจในระดับต้นๆของประเทศไทย ในแต่ละวันมีประชาชนมาเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจทั้งในและนอกเขตพื้นที่จำนวนมาก อ่าวดงตาลอยู่ในพื้นที่ดูแลของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ และอยู่ในพื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ มีการจัดระเบียบและวางระบบการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือกันระหว่างกองเรือยุทธการและเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ รวมถึงกลุ่มจิตอาสาที่เป็นเยาวชนและประชาชนรวมกันตั้งกลุ่มชื่อ สัตหีบ บีช ดีเฟนเดอร์ เข้ามาเก็บขยะชายหาดเป็นประจำทุกวันเสาร์ อย่างต่อเนื่อง ด้วยมีความรัก ความผูกพันธ์กับทะเลสัตหีบมาตั้งแต่เด็กๆและอยากเห็นทะเลสัตหีบมีสวยงามตลอด

แต่ในความสวยงามของอ่าวดงตาล เหมือนมีอุปสรรคคอยขวางกั้นคือปัญหาขยะทางทะเล ถึงแม้กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการ และเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตลอดจนประชาชนผู้รักทะเลสัตหีบจะร่วมกันเก็บขยะบริเวณดังกล่าวทุกวันอย่างต่อเนื่อง แต่เหมือนทะเลกลั่นแกล้งกลับพัดพาขยะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และจากการพิจารณาขยะที่เก็บได้ในแต่ละครั้งแต่ละวันเชื่อเลยว่าขยะไม่น่าจะเป็นขยะในเขตพื้นที่สัตหีบ หรือขยะในจังหวัดชลบุรีแน่นอน เพราะทั้งโลโก้ ทั้งภาษา เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน เป็นเรื่องจริงที่มีคนกล่าวว่าขยะทะเลมาได้ทุกทิศทุกทางทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม ถึงเวลาหรือยังที่พวกเราทั่วโลกจะร่วมมือกันจัดการขยะและมีมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความสวยงามและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนสืบไป

                              Elexton infor/รายงาน


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ