กองทัพอากาศ จัดเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC-725) บินสำรวจและถ่ายภาพพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเขื่อนลำตะคอง เขื่อนป่าสัก และเขื่อนลำพระเพลิง โดยมี เสนาธิการทหารอากาศ ร่วมบินติดตามสถานการณ์


พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศในขณะนี้ โดยได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที “สิ่งใดที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ให้ทำทันที เพราะทหารต้องเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในทุกสถานการณ์” 
ล่าสุดวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้จัดเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC-725) ทำการบินสำรวจและถ่ายภาพพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเส้นทางบิน “สนามบินกองบิน ๑ - อำเภอปักธงชัย - เขื่อนลำพระเพลิง – เขื่อนลำตะคอง – เขื่อนป่าสัก - สนามบินกองบิน ๑” โดยมี พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ และ นายกิตติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา ร่วมขึ้นบินสังเกตการณ์
เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งนำภาพถ่ายทางอากาศให้หน่วยเกี่ยวข้องนำไปประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในระยะต่อไป 
พร้อมกันนี้ กองทัพอากาศเตรียมนำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ Geographic Information System (GIS) มาใช้เพื่อสนับสนุนการวางแผนป้องกันการเกิดอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วในหลายภารกิจ อาทิ ภารกิจการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ภารกิจสำรวจสิ่งกีดขวางเส้นทางการไหลของน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และเขื่อนลำตะคองตลอดจนแม่น้ำสาขา ฯลฯ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว 
สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในห้วงที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่คือ “กองบิน ๑” นำโดย นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ ออกให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย ช่วยขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยง บรรจุกระสอบทรายเพื่อทำพนังกั้นน้ำ และนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
อย่างไรก็ตาม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในทุกพื้นที่ของประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยสามารถประสานความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต