วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โรงงานเผายาง "สร้างปัญหาใหม่"? ร้องศูนย์ดำรงธรรม นครปฐม ให้ตรวจสอบด่วน

 จากกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสำนักงานบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรม และ สำนักเทคโนโลยี น้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน ร่วม กับ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัด นครปฐม และองค์การบริหารส่วน ตำบล ทุ่งลูกนก เข้าตรวจสอบบริษัท ปฐมชัย ไฮเทค จำกัด ตามหนังสือ ร้องเรียน จากกรมควบคุมมลพิษ   ตาม ที่นสพ.ไทยรัฐ เมื่อฉบับวันที่31 ม.ค.56 คอลัมน์ห้องร้องทุกข์ ลงเรื่องราวการร้องทุกข์จากชาวบ้าน ขอให้ตรวจสอบโรงงานเผายางเก่าเผากันทั้งวันทั้งคืน จนชาวบ้านหลายรายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจนั้นทาง สอจ.นฐ ได้ตรวจสอบข้อมูล เบื้องต้นแล้ว พบว่าโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว มีผลต่อมลพิษแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยมีกลิ่นและละอองสีดำมาจับเกาะทั้งต้นไม้ใบหญ้าพืชผักสวนครัว หลังคาบ้านโรงงานพื้นทางเดิน ฯลฯ และเนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน  ดังกล่าว “ล่อแหลม และ มีความเสี่ยง” ที่จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและผู้อยู่ อาศัยใกล้เคียงกับโรงงาน

  แต่หลังจากโรงงานแห่งนี้ได้ปรับปรุง แก้ไขปัญหามาระยะหนึ่งแล้ว.......แต่ปัญหาก็ยังเป็นปัญหาอยู่?? จะด้วยอะไร ก็ตาม..เวลาผ่านไปชาวบ้านยังพูดไม่ออก..บอกไม่ถูก ว่ามีการแก้ไขอย่างถาวรหรือไม่?

 สาเหตุ..ตอนนี้ผู้คนในบริเวณโรงงานและรอบข้างประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตและเดือดร้อนทั้งหมด..เพราะรวมไปถึงบ่อน้ำใหญ่ที่ชาวบ้านต้องใช้ มันบ่งบอกถึงสารพิษที่จะเกิดอย่างแน่นอน..?  เมื่อปัญหาแก้ไม่ถูกจุด มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของ ท่านสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คนใหม่ที่ต้องมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อย่างจริงจัง และต้องรับรู้ถึงปัญหาความเป็นจริงว่า “พื้นที่ตรงนี้สีอะไร.. ใครอนุญาตให้มาสร้างโรงงาน ที่ เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ “ฝุ่นคราบดำ” ที่ตกมาลงบน หลังคา ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง 

ภาพที่มันฟ้องและเป็นข่าวออก มาเมื่อปี56 นั้นทาง สอจ.นฐ คงรู้แล้ว ว่า มันควรจะปิดหรือย้ายโรงงานไปตั้งที่อื่น ในเขตอุตสาหกรรม   

ดังนั้น สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหาร ส่วน ตำบลทุ่งลูกนก ต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซับซ้อนต่อความคิดของประชาชน ที่ไม่อยากได้ “กลิ่นของการเผาไหม้ และฝุ่นดำ”มารบกวนทุกวัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านและต้นไม้ ในบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ร้องเรียนจึงมาขอให้ นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม ช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กับ ชาวบ้าน ตำบล ทุ่งลูกนก ที่ได้รับ ความเดือดร้อนของมลพิษ จากโรงงานการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว ส่งกลิ่นของการเผาไหม้และฝุ่นดำ ให้กระจ่าง พร้อมกับขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตการสร้างโรงงาน ในพื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะโรงงาน ของ บริษัท ปฐมชัยไฮเทค จำกัด หมู่4 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมที่สร้างปัญหาอีกครั้ง เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยด่วน⚠ครับ ...วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ส่งมอบรถพยาบาลอเนกประสงค์ช่วยเหลือภัยพิบัติซึ่งได้รับมอบจาก AIS ให้แก่กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน - ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ส่งมอบ “รถพยาบาลอเนกประสงค์ช่วยเหลือภัยพิบัติ” ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้รับมอบจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้แก่ พลอากาศโท ธนวิตต  สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ทุรกันดาร และเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติการทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารอากาศสำหรับรถพยาบาลอเนกประสงค์ดังกล่าว มีขีดความสามารถที่สำคัญคือการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารที่มีความลาดชันและน้ำท่วมขัง ทำให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-130 เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย 

ภายในรถยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือบีบ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ท่อออกซิเจนพร้อมชุดปรับลดแรงดันก๊าซออกซิเจน ชุดเครื่องมือตรวจ กระเป๋าช่วยชีวิตฉุกเฉิน เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็น ชุดแผ่นกระดานรองหลังพร้อมที่ล็อคศีรษะ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน ชุดเฝือกลม ชุดอุปกรณ์ดามหลัง เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องดูดเสมหะ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย ได้แก่ ชุดวิทยุรับ-ส่งแบบดิจิตอล เพื่อให้สามารถดำรงขีดความสามารถในการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย


ขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์ 

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"อาหนู-สุรศักดิ์" เปิดงานแสดงภาพวาด จัดเซอร์ไพรส์ภาพเด็ด ผองเพื่อนดาราดังเข้าร่วมงานยินดีล้นหลาม👋💅การันตีฝีมือศิลปินน้องใหม่


"อาหนู สุรศักดิ์ ชัยอรรถ" จัดโชว์และจำหน่ายภาพวาดในงาน UP TO YOUR SOUL ขึ้นแล้วในวันที่ 15 - 22 พฤศจิกายน 2563 ณ Joyman Gallery ถนนมหาไชย ใกล้กับแยกสำราญราษฎร์ เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมและร่วมซื้อภาพนำเงินถวายวัดพระบาทน้ำพุ

Abstrack เป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างงานศิลปะครั้งนี้ขึ้นมา เนื่องจากว่างานเพราะผลกระทบจากโควิด 19 จึงอยากลองทำสิ่งที่ท้าทายตัวเองดูว่างาน Abstract จะไปรอดไหม  เริ่มจากเข้าไปดูงานของศิลปินหลายๆท่านใน YouTube และได้ชื่นชมผลงานของ Jonas Gerard ศิลปินแห่ง North Carolina U.S.A. จึงตัดสินใจเริ่มงานทันที ลองผิดลองถูก จนเข้าใจเทคนิคต่างในเวลา4เดือนก็ได้งานทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มา40กว่าชิ้นแต่ก็ต้องมาคิดอีกว่า"แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหน!! ณ เวลานั้นเกิดผุดไอเดียขึ้นมาทันทีว่าจะจัดแสดงโชว์งานนี้แล้วขาย เพื่อเอาเเงินไปทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และครอบครัวที่"วัดพระบาทน้ำพุ "จึงเริ่มลุยต่อ ซึ่งตั้งใจให้ครบ 100 ภาพ และได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากJoyman Gallery ที่ได้เห็นความตั้งใจจริงรับจัดProject นี้ให้โชว์ผลงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานมา ณ ที่นี้ด้วยสุรศักดิ์ ชัยอรรถ (หนู) ศิลปินไทยเกิดปี พ.ศ.2499 -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบพาณิชย์ศิลป์โรงเรียนเพาะช่าง พ.ศ.2521

-จบโรงเรียนการแสดง ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน พ.ศ.2526

-จบโรงเรียนบางกอกการละคอนไทยทีวีสีช่อง 3 พ.ศ.2545

-ทำธุรกิจสิ่งพิมพ์ บริษัท เพรสมีเดีย จำกัด พ.ศ.2530-2562

-นักแสดง พ.ศ. 2519-2563

ตลอดระยะเวลา 57 ปีที่ผ่านมา จำได้ว่าเริ่มเขียนภาพได้แล้วสมัยเรียนอยู่ป. 3 รับจ้างเขียนตุ๊กตากระดาษให้เพื่อนนักเรียนหญิงไว้เล่นลิเกกระดาษ ราคาตัวละ 1 สลึง ตอนนั้นอยากวาดภาพทุกวันฝึกเขียนโปสเตอร์หนังโดยมีครูเปี๊ยกโปสเตอร์และครูทวีปเป็นไอดอล ยังมีคุณพ่อคอยสนับสนุนช่วยทำเฟรมให้เขียนโปสเตอร์หนังและหาซื้ออุปกรณ์ในการเขียนรูปต่างๆมาโดยตลอด ทำให้รู้แนวทางการเรียน ของตัวเองอย่างชัดเจนตั้งแต่เด็ก และอยากเท่เหมือนมิตร ชัยบัญชาสมบัติ เมทะนี ทำให้อยากเป็นนักแสดง แต่สมัยก่อนเส้นทางบันเทิงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆจะเข้ามาได้ จึงตั้งหน้าตั้งตาเรียนที่เพาะช่างอย่างจริงจัง ช่วงนั้นมีโอกาสดีๆเข้ามาหลายอย่างเช่น เขียนการ์ตูนขายไปเป็นตัวประกอบภาพยนตร์ ทำเรื่อยมาจนกระทั่งเรียนจบ ได้ทำงานที่บริษัทสมชาย Studio รับทำอาร์ตโฆษณาให้กับภาพยนตร์ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน จากนั้นเปลี่ยนงานไปทำ artwork นิตยสารต่างๆเรื่อยมาจนกระทั่งได้ทำหนังวัยรุ่นเป็นของตัวเอง เป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสาร"เรา"จากประสบการณ์ที่คลุกคลีกับงานหนังสือและสิ่งพิมพ์มาโดยตลอดได้ทำหนังสือออกแบบชื่อ"DESIGN"เพื่อจำหน่ายตามโรงเรียนสอนศิลปะทั่วไป ในขณะเดียวกันเริ่มมีงานแสดงโฆษณาทางทีวีอย่างต่อเนื่อง เรื่อยมาจนกระทั่งมีครอบครัว และในที่สุดได้ตัดสินใจเปิดโรงพิมพ์ประกอบอาชีพนี้ควบคู่กับงานแสดงมาจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 30 ปีไม่เคยทิ้งงานวาดรูป ส่วนใหญ่จะเป็นงานภาพเหมือนเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพพ่อแม่ บุตร ภรรยา ญาติๆและเพื่อนๆ เขียนไปเรื่อยๆนึกอยากจะเขียนอะไรก็เขียน ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ที่งานแสดงมากกว่าประกอบกับสมาร์ทโฟนและสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้กระทบธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นอย่างมาก จึงตัดสินใจเลิกกิจการแล้วจะมุ่งทำงานด้านการแสดงและสร้างงานศิลปะเรื่อยไป


ผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีมีทั้งเหล่าดารานักแสดงและเพื่อนๆที่รักใคร่และกำลังใจที่สำคัญคือครอบครัว ภรรยาและลูกๆ น้องแกงส้ม เดอะสตาร์ที่มีความสามารุถไม่แพ้คุณพ่อและศิลปินชื่อดังรวมทั้งผู้จัดละครดัง คุณหน่องอรุโณชา ภาณุพันธุ์  ผู้จัดละคร กรรมการผู้จัดการบริษัท บรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น พลอย เฌอร์ แก้มเดอะสตาร์ ปรางค์ กัญญ์ณรัณ ฯลฯ

โดยรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดทั้งหมด หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปมอบให้ท่านเจ้าคุณ อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ยากไร้ตามประสงค์ของทางวัด 
                                         พร รวิธนิษฐา/รายงาน

🎉🎉🎉🎇🎇🎆🎈🎈🎈🎈🎈🎊🎊🎊🎊


กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...