ประกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส”


กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ชิงรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ร่วมถ่ายทอดความงดงามของป่าชายเลนปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านภาพถ่าย ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

การแบ่งประเภทการประกวด
1. ประชาชนทั่วไป
2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา – ปริญญาตรี (แนบเอกสารยืนยัน)

ที่มาของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมความสำคัญของป่าชายเลนในการช่วยลดโลกร้อนและปัญหาขยะทะเล
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ป่าชายเลนปากน้ำประแสให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านภาพถ่าย
4. เพื่อเป็นกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมและเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อสำหรับงานแผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ

รางวัล (แบ่งตาม 2 ประเภทของผู้ส่งภาพเข้าประกวด)
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลจะได้รับของที่ระลึกจากโครงการฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวดและเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอยู่ภายในป่าชายเลนปากน้ำประแส อาทิ ภาพความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น นก ปลา พันธุ์พืชป่าชายเลน) เป็นต้น
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายไม่เกิน 2 ปีก่อนวันที่รับสมัคร ด้วยกล้องดิจิทัล เป็นภาพสี ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล ไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG คุณภาพสูงสุด ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น
3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อโฆษณา หรือลงภาพขายผ่านทางเว็บไซต์ขายภาพ
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตัวเอง ห้ามนำผลงานผู้อื่นหรืออ้างชื่อผู้อื่นในการส่งภาพเข้าประกวด
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทที่เข้าประกวดให้ชัดเจน ชื่อภาพและคำบรรยายภาพ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบในแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (Google form)
6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด รางวัลเดียวเท่านั้น
7. ภาพถ่าย และไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
10. ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัลที่ได้รับ

หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
1. สร้างความรู้สึกให้อยากมาท่องเที่ยวที่ “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส”
2. ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบภาพ
3. ความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่
4. ชื่อภาพและคำบรรยายถ่ายทอดความหมายของภาพได้น่าประทับใจ
5. เทคนิคในการถ่ายภาพ

ระยะเวลาจัดการประกวด
• กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2563 เปิดรับผลงาน
• ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง Dow Thailand Facebook / พิธีมอบรางวัล

ติดต่อสอบถาม
• คุณวัชระ สายสมาน โทร. 038-673230 / 085-0820729 อีเมล swatchara@dow.com
ชื่อและรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google จะได้รับการบันทึกเมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้ หากคุณไม่ใช่ tjfpa.org@gmail.com โปรดสลับบัญชี
ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขในการส่งภาพเข้าประกวด *
ถัดไป
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต