พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕


วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๕ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

หลักสูตรการทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำหน่วย ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกองทัพอากาศรวมทั้งเป็นฝ่ายอำนวยการ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของกองทัพอากาศ ในการพิจารณา หนทางปฏิบัติการ ใช้กำลังทางทหาร ในระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความตระหนักถึง บทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์ มีระยะเวลาการศึกษา ๔๘ สัปดาห์ สำหรับหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๕ เปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น ๗๙ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และมิตรประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียทั้งนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ซึ่งมีใจความดังนี้ “ผมมีความยินดี ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาของทหารอาชีพชั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้นำ และฝ่ายอำนวยการระดับสูง ที่มี วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และจริยธรรม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการทัพอากาศ ได้พัฒนาบุคลากร ออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ  โดยหลายท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญ  ทั้งด้านการทหาร ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่นักศึกษาควรได้ศึกษาและถือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป ผมเชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ของวิทยาลัยการทัพอากาศ มีความตั้งใจพร้อมที่จะให้การศึกษา และสนับสนุนแก่นักศึกษาทุก ๆ ด้าน เต็มกำลังความสามารถ ดังนั้น ผมขอให้นักศึกษาทุกท่าน มีความมุ่งมั่น อุทิศตน และทุ่มเทใส่ใจในการศึกษา การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการทัพอากาศที่กำหนดไว้”

                                    พร รวิธนิษฐา/รายงานขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์ 

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต