“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” เปิดตัวโครงการประกวดละครเวที “ไฟฟ้าฟอร์เทล”ส่งเสริมสังคมเยาวชนให้มีความรู้ และมีส่วนร่วมเรื่องไฟฟ้า ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท 30 พฤศจิกายน 2563 : กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดละครเวที “ไฟฟ้าฟอร์เทล” โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนคนรุ่นใหม่ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าร่วมงาน อาทิ “เฟม” ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล , ปลายฟ้า ศิระอาชา และ “สมิธ” ภาสวิชญ์ บูรณนัติ 


โดยพิธีเปิดงาน ได้มีการแสดงละครนิทานความรู้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด สนุกสุดฮาจากทีม Magic mirror และการเสวนาเรื่อง “ความรู้ด้านพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ผ่านการแสดงละครเวที” ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โครงการประกวดละครเวที “ไฟฟ้าฟอร์เทล” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และจดจำ พร้อมปลูกฝัง Mindset และทัศนคติที่ดีต่อพลังงานสะอาด จนสามารถบอกเล่าเรื่องราวพลังงานสะอาด ทั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขยะ และชีวมวล ในรูปแบบนิทานละครเวที ภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. คาดหวังให้โครงการนี้จะเกิดประโยชน์กับเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และซึมซับ Mindset และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับพลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมและประชาชน ให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยผ่านวิธีการเล่านิทานร่วมสมัย ในรูปแบบของละครเวที ผ่านสื่อ Online  และ  On Ground โดยเปิดโอกาสให้ เยาวชน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สร้างสรรค์ผลงานนิทานเกี่ยวกับพลังงานสะอาด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานขยะและพลังงานชีวมวล จัดทำในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .doc และผลิต VDO คลิปสั้นเล่านิทานของตัวเองความยาวไม่เกิน 5 นาที ในรูปแบบไฟล์ .mp4 

สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมสมัคร  และส่งผลงาน ผ่านทางช่องทางเว็บไซต โครงการ www.ไฟฟ้าฟอร์เทล.com  หรือทางอีเมล์ :faifah4tale@gmail.com  ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดโครงการประกวดละครเวที “ไฟฟ้าฟอร์เทล” รางวัลการประกวด มูลค่ากว่า 800,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 80,000 บาท ถ้วยรางวัลและชุดแผงโซล่าเซลล์ มูลค่า 600,000บาท (สำหรับโรงเรียน ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลทีมนี้ไฟแรงเฟ่อ (สำหรับ Energy เกินร้อย) ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัล Popular Vote  ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร สำหรับทุกรางวัล คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น ส่งผลงานเป็นทีม  ทีมละ 5 คน โรงเรียนเดียวกัน  ไม่จำกัดชั้นปี สามารถคละระดับชั้นได้ภายในโรงเรียนเดียวกัน ผู้สมัครทุกทีมสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน โดยต้องเป็นอาจารย์จากสถาบันเดียวกันกับผู้ส่งผลงาน  ทีมผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Briefing Day จำนวน 2 วัน ในวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประเภทผลงาน     สร้างสรรค์ผลงานนิทานเกี่ยวกับพลังงานสะอาด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานขยะและพลังงานชีวมวล จัดทำในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .doc และผลิต VDO คลิปสั้นเล่านิทานของตัวเองความยาวไม่เกิน 5 นาที ในรูปแบบไฟล์ .mp4 ช่องทางการรับสมัครและส่งผลงาน     สมัครและส่งผลงาน  ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์โครงการ www.ไฟฟ้าฟอร์เทล.com  ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาการประกวด รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564   ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ www.ไฟฟ้าฟอร์เทล.com กำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และพิธีประกาศรางวัล วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ติดต่อสอบถาม ทางเว็บไซต์ : www.ไฟฟ้าฟอร์เทล.com ทางอีเมล์ : faifah4tale@gmail.com สแกน QR Code 

                             พร รวิธนิษฐา/รายงาน


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม