กองทัพอากาศ จัดงานแถลงข่าวงาน “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ประจำปี ๒๕๖๓


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กองทัพอากาศ โดยกองบิน ๕ จัดงานแถลงข่าวงาน “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องปะการัง อาคารที่พัก สวัสดิการทหารอากาศ อ่าวมะนาว (ฟ้าชมคลื่น) กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ  ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ คุณพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณกัญญา  มโนเอี่ยม รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และ ว่าที่ร้อยตรี ธีรยุทธ  ธีระโสพิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแถลงข่าว
สำหรับปี ๒๕๖๓ กองทัพอากาศ โดยกองบิน ๕ ได้กำหนดจัดงาน “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”ขึ้น ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวม ๖ วัน ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีวีรกรรมของเหล่าวีรชนทหารอากาศ ที่เสียสละชีวิตปกป้องเอกราชอธิปไตยจากผู้รุกราน ด้วยความกล้าหาญในคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ซึ่งสมควรที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกสาขาให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง โดยในงานมีกิจกรรม ดังนี้
(-)วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

- เวลา ๑๖.๐๐ น. การจัดพิธีเดินเทิดเกียรติสดุดีวีรชน ตั้งแต่บริเวณศาลหลักเมือง จนถึงอนุสาวรีย์วีรชนฯ โดยมี รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

(-)วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ - เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนฯ ของส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้บัญชาการทหารอากาศ จะวางพวงมาลา และร่วมงานบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชน 

- กิจกรรมกลางคืน จะเป็นการประกวดร้องเพลง ร่วมกับ การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารอากาศ วงดุริยางค์ของกองบิน ๕ และช้างมินิคอนเสิร์ต จากเครื่องดื่มตราช้าง

(-)วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  

- กิจกรรมช่วงเช้า กิจกรรมปลูกฝังความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับเยาวชน 

- กิจกรรมกลางคืน การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารอากาศ และวงดุริยางค์ของกองบิน ๕ ร่วมกับช้างมิวสิคคอนเนคชั่น จากเครื่องดื่มตราช้าง(-)วันที่ ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

- กิจกรรมช่วงเช้า กิจกรรมพิชิตเขาล้อมหมวก การประกวดไก่แจ้ขัน การแข่งขันฟุตบอลล้อมหมวกคัพ การแข่งขันเปตอง 

- กิจกรรมกลางคืน Music On The Beach บริเวณสวนโลมา ชายหาดอ่าวมะนาว

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป คือการประกวดการเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ - ๓ ในหัวข้อ “ในหลวงของปวงชนชาวไทย” และการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวข้อ “Good Health Good View At Ao Manao” ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ อีกด้วย
สำหรับการจัดงานในปีนี้ กองทัพอากาศคำนึงถึงสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยเป็นการจัดงานแบบ New Normal ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเสี่ยงการติดเชื้อ โควิด-๑๙ เพื่อให้พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงานฯ มีความมั่นใจได้ว่าการเข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นจะปลอดภัย และห่างไกลจากโควิด-๑๙

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต