หนาวนี้ที่โคราช เที่ยวงาน ถนนคนเดิน “เที่ยวเพลิน เดินชมโคกรวด วันวาน”

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ อำเภอเมือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เทศบาลตำบลโคกกรวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคเอกชนในพื้นที่ และประชาชนตำบลโคกกรวด กำหนดจัดงาน “เที่ยวเพลิน เดินชมโคกรวด วันวาน”ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ  อุทยานสถานีรถไฟโคกกรวด ถึง ศาลเจ้าไทย-จีน ตำบลโคกกรวด  จังหวัดนครราชสีมา

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวดเปิดเผยว่า  ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานหลังจากวิฤตการณ์ไวรัส โควิด – 19 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของคนในชุมชนตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น คนโคราชให้แพร่หลายอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้ วิถีใหม่ (NEW NORMAL) กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วยสักการะหลวงพ่อตึก (วัหนองหว้า ) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ชาวโคกกรวดให้ความเคารพและศรัทธา ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของ สถานีรถไฟโคกกรวด การออกร้านชุมชน  อาหารจีน - อาหารไทย ขนมไทย รวมถึงอาหารพื้นบ้านของคนโคราชที่หากินได้ยาก อาทิ คั่วหมี่โคราช,ข้าวทอด, หลนปูนา ฯ   และผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP การแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก คนในชุมชน  หนังกลางแปลงของคนโคราช “ เสนอจิตรภาพยนต์”การแสดง อุทยานเพลงเก่า กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีแห่งท่องใกล้ๆ ที่น่าสนใจ  พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน, Airplane Park, ลึงพรหมปราสาทเมืองเก่า, Saveone Night Market, ปราสาทหินพนมวัน, ท้าวสุรนารีและยังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นวิถีชีวิตของคนโคราช เช่น ชุมชนบ้านเตย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและชุมชนบ้านธารปราสาท  สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลตำบลโคกกรวด โทร 0 4439 5062 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ๒๑๐๒ – ๒๑๐๔ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖  โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗
www.tourismthailand.org/nakhonratchasima E – Mail : tatsima@tat.or.th
Face Book Fan Page : ททท.สำนักงานนครราชสีมา

                                   Elexton infor/รายงานความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต