บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันที่ 28 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษก

รูปภาพ
วันที่ 28 ธันวาคม 2563  เวลา 17.59 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข  ผบ.ตร.  ร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เนื่องในวันที่ 28 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษก โดยมี นายกรัฐมนตรี, คณะรัฐมนตรี, ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ, ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ, ข้าราชการในเขตตลองสาน และประชาชน  ร่วมรับเสด็จฯ

กองทัพอากาศ จัดพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๔ และการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ

รูปภาพ
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันฯ กองทัพอากาศได้จัดการแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยกำลังรบ เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ทราบถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย ผ่านการจำลองการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเฝ้าตรวจ การลาดตระเวน การชี้เป้าทางอากาศ การป้องกันภัยทางอากาศ การโจมตีทางอากาศ การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การลำเลียงทางอากาศ การควบคุมไฟป่า และการช่วยเหลือประชาชนของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ ฯลฯ โดยมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนที่สนใจได้รับชมพร้อมกันผ่านเฟซบุ๊ก “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force” สำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๔ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของหน่วยบิน หน

กองทัพอากาศ ขอเชิญชมขีดความสามารถของกำลังทางอากาศในการป้องกันประเทศ ในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๔ ทาง facebook live “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force” และ www.rtaf.live

รูปภาพ
กองทัพอากาศ กำหนดจัดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งจะมีการจัดแสดง “การสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ” ให้ประชาชนได้รับชม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ผ่านการจำลองการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเฝ้าตรวจ การลาดตระเวน การชี้เป้าทางอากาศ การป้องกันภัยทางอากาศและการครองอากาศ การโจมตีทางอากาศ การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การลำเลียงทางอากาศ การควบคุมไฟป่า และการช่วยเหลือประชาชนของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ ฯลฯ กองทัพอากาศจัดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมกำลังทางอากาศให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอยู่เสมอ รวมถึงพัฒนากองทัพอากาศให้มีความทันสมัย และฝึกฝนกำลังพลให้มีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นหน้าที

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓ และกิจกรรมมอบผ้าห่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

รูปภาพ
 วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ  พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ยังได้มอบทุนการศึกษา โดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕๙ ทุน ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๙ ทุน และระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ ทุน ให้แก่นักเรียน และได้มอบมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๕๐๐ ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดอยอินทนนท์ รวมทั้งปลูกต้นไม้ ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" จากนั้นได้ปร

“ชาวบ้านสุดทน” ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมนครปฐม ตรวจสอบโรงงานเผายางรถยนต์ ตำบลทุ่งลูกนก ปล่อยมลพิษ - ส่งกลิ่นเหม็น - ฝุ่นละอองสีดำจับคราบทั้งหลังคารวมต้นไม้และสิ่งของ จนชาวบ้านหลายรายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ.!!ล้มทั้งยืน

รูปภาพ
ชาวบ้านสุดทนเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ให้เข้าตรวจสอบและแก้ปัญหา โรงงานแห่งหนึ่งปล่อยมลพิษ ส่งผลกระทบกับชุมชนและโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง จนชาวบ้านหลายรายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.ที่หมู่บ้านตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ผ่านมา ชาวบ้านเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ให้เข้าตรวจสอบและแก้ปัญหา โรงงานเผายางรถยนต์แห่งหนึ่ง ซึ่งปล่อยมลพิษส่งผลกระทบต่อชุมชน และโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง จากมลพิษที่ปล่อยออกมาจากโรงงาน ทั้งส่งกลิ่นเหม็น-ฝุ่นละออง จนชาวบ้านหลายรายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โดยศูนย์ดำรงธรรมได้ประสานงานไปยังหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่เข้าร่วมตรวจสอบมีกอ.รมน.จังหวัดนครปฐม, อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม, สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม, ฝ่ายปกครอง, องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และสื่อมวลชนเข้าร่วมตรวจสอบ จากการเข้าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่าโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว มีผลต่อมลพิษและเนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว“มีความเสี่ยง” ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน แล

พิธีมอบรางวัล"ผู้ปิดทองหลังพระ"ประจำปี2563 ของสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

รูปภาพ
  วันที่ 19 ธ.ค 2563 เวลา 13.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล"ผู้ปิดทองหลังพระ"ประจำปี2563 ของสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ท่านพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน อดีตรองผบ.ตร., ท่านสุทิน บัวตูม ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ, ท่านศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมฯ, ท่านตู๋ ไดนาไมค์ โดยมีผู้รับรางวัลอาทิเช่น พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รองผบช.ทท.,  ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.บก.น.1,ประธานกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (191),ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม พร้อมทั้งผู้รับรางวัลท่านอื่นๆ ได้รับเกียรติให้เข้ารับรางวัล โดยคณะกรรมการสมาคมและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาอย่างละเอียดกับผลงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติเข้าถึงผู้ประสบภาวะขาดแคลนและด้อยโอกาส ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของรัฐที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงอย่างแท้จริง .......                                   พร รวิธนิษฐา/รายงาน