"รมว.ยุติธรรม" ออกสารอวยพรปีใหม่ 64 ขอให้ประชาชนมีความสุข หวัง นำ"ยุติธรรม"เป็นองค์กรหลัก สร้างความเป็นธรรม-เท่าเทียม มั่นใจ สร้างรอยยิ้ม-ความสุข ให้คนไทย

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.63 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ออกสารอวยพรปีใหม่ 2564 ว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ตนขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และครอบครัวโดยทั่วกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต้องประสบกับปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องมีการเพิ่มมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน โดยยังคงประโยชน์ของสาธารณชนและราชการไว้ได้อย่างเรียบร้อย


"ในนามของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรมจนเกิดผลสัมฤทธิ์ด้วยดีเสมอมา" นายสมศักดิ์ กล่าว


นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับปีพุทธศักราช 2564 นี้ ตนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรหลักในการสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม บนรากฐานของความเท่าเทียม โดยมุ่งนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีความเสมอภาค รวมทั้ง สร้างสังคมให้มีความปลอดภัย โดยกระทรวงยุติธรรม ยังคงยืนหยัดและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง สร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามแนวนโยบายของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”


นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เนื่องในศุภวาระอันเป็นมงคลนี้ ตนขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ อุดมด้วยจตุรพิธพรชัย คิดสิ่งใด ให้สมความมุ่งมั่นในสิ่งอันพึงปรารถนา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสรรค์สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและชาติบ้านเมืองสืบไป  


////////

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต