กองทัพอากาศ จัดพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๔ และการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันฯ กองทัพอากาศได้จัดการแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยกำลังรบ เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ทราบถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย ผ่านการจำลองการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเฝ้าตรวจ การลาดตระเวน การชี้เป้าทางอากาศ การป้องกันภัยทางอากาศ การโจมตีทางอากาศ การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การลำเลียงทางอากาศ การควบคุมไฟป่า และการช่วยเหลือประชาชนของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ ฯลฯ โดยมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนที่สนใจได้รับชมพร้อมกันผ่านเฟซบุ๊ก “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force”สำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๔ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน และหน่วยสนับสนุนการรบ รวมทั้งเป็นการประเมินขีดความสามารถในการใช้อาวุธของนักบิน ประเมินการปฏิบัติภารกิจของนักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินที่เกี่ยวข้อง เป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน โดยจะนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการฝึกบิน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติสำหรับรูปแบบการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท รวมทั้งสิ้น ๑๓ ชนิด ครอบคลุมภารกิจของกองทัพอากาศ ดังนี้ 

๑.  ประเภทการแข่งขันทั่วไป จำนวน ๗ ชนิดการแข่งขัน ได้แก่

     ๑.๑ การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน

     ๑.๒ การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด

     ๑.๓ การบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ

     ๑.๔ การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ

     ๑.๕ การบินรับ-ส่งข่าวสาร

     ๑.๖ การบินรับส่งบุคคลสำคัญ

     ๑.๗ การประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน

๒.  ประเภทการแข่งขันภายในหน่วยงาน จำนวน ๖ ชนิดการแข่งขัน ได้แก่

     ๒.๑ การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี

     ๒.๒ การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด

     ๒.๓ การบินควบคุมไฟป่า

     ๒.๔ การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน

     ๒.๕ การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมการรบ

     ๒.๖ การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธีโดยการแข่งขันทุกประเภทจะมุ่งเน้นให้นักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินได้ฝึกการวางแผน และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์การรบจริง มุ่งเน้นให้นักบินใช้ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับสมรรถนะและขีดความสามารถของอากาศยาน เพื่อทำลายเป้าหมายพร้อมกับหลบหลีกการตรวจจับและต่อต้านของข้าศึก ตลอดจนจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันภายในทีมของตนเอง เพื่อให้ภารกิจประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีจะสามารถนำผลการแข่งขันมาประเมิน วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ นอกจากนี้ยังจะทำให้กำลังพลได้มีโอกาสฝึกฝนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อยู่เสมอจนเกิดความชำนาญ นำมาซึ่งความมั่นใจ การตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคน อาวุธ กลยุทธ์ที่ฉลาด และสานต่อขีดความสามารถเพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ

                      พร รวิธนิษฐา รายงาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม