กองทัพอากาศจัดตั้งจุดบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ภายใต้กิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ประจำปี ๒๕๖๔

พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยและต้องการให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ มีความสุขและเดินทางโดยสวัสดิภาพ จึงได้มอบหมายโรงเรียนการบิน และกองบินทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยการจัดตั้งจุดบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้กิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในห้วงระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ มกราคม สำหรับกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ กองทัพอากาศจัดตั้งจุดให้บริการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่น ๆ อาทิ การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โดยจัดชุดช่างเพื่อให้บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น ชุดสารวัตรทหารอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย ตลอดจนบริการกาแฟ น้ำดื่ม ผ้าเย็น เตียงสนาม และห้องสุขา สำหรับประชาชนที่จอดพักรถ ได้ผ่อนคลายอิริยาบถ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รณรงค์และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ซึ่งในแต่ละจุดประกอบด้วยชุดแพทย์พยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ และรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ นอกจากนี้กองทัพอากาศยังมีบริการตรวจสภาพยานพาหนะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ให้บริการข้าราชการและประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าบริการ ณ กรมขนส่งทหารอากาศ บริเวณที่ตั้งดอนเมือง และยังมีโครงการฝากบ้านไว้กับสารวัตรทหาร อีกด้วยทั้งนี้กองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน และกองบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมปฏิบัติภารกิจ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

ขอขอบคุุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต