ทอ.มอบผ้าห่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

 วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลอากาศเอก เดชอุดม  คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมมอบผ้าห่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านปง ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมี คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และคณะผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมในกิจกรรม ตามที่ได้เกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาว รวมทั้งขาดอุปกรณ์จำเป็นต่อการดำรงชีพ กองทัพอากาศตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ โดยนำผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน แบ่งเป็นผ้าห่มกันหนาวจากกองทัพอากาศ จำนวน ๕๐๐ ผืน และผ้าห่มกันหนาวจากธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ จำนวน ๕๐๐ ผืน เดินทางไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านปง ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านทั้งนี้กองทัพอากาศ มุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกำลังพล อากาศยาน และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัย โดยพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

                                     พร รวิธนิษฐา รายงานความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง