พิธีรับมอบเครื่องห่มกันหนาว และกิจกรรมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว


วันนี้ (วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องห่มกันหนาว จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  และกิจกรรมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว รวมทั้งรับมอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จากธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และคณะผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ ร่วมในพิธี

ตามที่ได้เกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาว รวมทั้งขาดอุปกรณ์จำเป็นต่อการดำรงชีพ กองทัพอากาศตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยจัดขบวนรถยนต์บรรทุกจำนวน ๕ คัน นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๔,๐๐๐ ผืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ ฯเดินทางไปยังกองบินต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ใน ๕ เส้นทาง ได้แก่

- เส้นทางที่ ๑ ดอนเมือง - ฝูงบิน ๔๖๖ (จังหวัดน่าน)

- เส้นทางที่ ๒ ดอนเมือง - กองบิน ๔ (จังหวัดนครสวรรค์) 

- เส้นทางที่ ๓ ดอนเมือง - กองบิน ๒๑ (จังหวัดอุบลราชธานี)

- เส้นทางที่ ๔ ดอนเมือง - กองบิน ๒๓ (จังหวัดอุดรธานี)

- เส้นทางที่ ๕ ดอนเมือง - กองบิน ๔๑ (จังหวัดเชียงใหม่) 

เพื่อนำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศต่อไป  พร้อมกันนี้ กองทัพอากาศ ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี ฯ ร่วมกันจัดโครงการ “จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่กองทัพอากาศ สำหรับนำไปจัดสร้างอุปกรณ์ในการผลิตน้ำสะอาด และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง และให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพ สำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันทั้งนี้กองทัพอากาศ มุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกำลังพล อากาศยาน และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัย โดยพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖


                                  พร รวิธนิษฐา รายงาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม