วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

 วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน - ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวณทางเท้าริมถนนพหลโยธิน และตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ดอนเมือง  พร้อมด้วยผู้แทนตลาดยิ่งเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ กองทัพอากาศมีความห่วงใยประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๐๐๐ ชื้น เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑,๐๐๐ หลอด พร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวณทางเท้าริมถนนและตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ดอนเมือง  โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มกลุ่มที่ ๑ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณ ลานจอดรถที่ ๓, ตลาดเต็นท์ยักษ์ และริมทางเท้า กลุ่มที่ ๒ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณ ตลาดเต็นท์ยักษ์, ริมทางเท้า และยิ่งเจริญพลาซ่าด้านทิศเหนือ กลุ่มที่ ๓ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณ ตลาดเต็นท์ยักษ์, ริมทางเท้า และศาลพระพรหมตลาดด้านทิศใต้ ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาซื้ออาหารสดหรือสินค้าอื่นบริเวณตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ดอนเมือง มีความมั่นใจและปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 โดยกองทัพอากาศมุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถทั้งด้านกำลังพล อากาศยาน และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มี เพื่อใช้สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19

#ใจถึงใจ ไปทันที

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกล...