สวทช. จับมือ สมาคม ATCI และ บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย เตรียมพร้อม Up Skill ผู้ประกอบการ รองรับ Personal Data Protection Act (PDPA)

ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park Thailand) ภายใต้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ได้มีความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย (ATCI) และ บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พ.ค. 2564  โดยอาจจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด 

ทั้งนี้ นางสุวิภา วรรณสาธพ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ (สวทช.)  พร้อมกับ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)  และ นายอุดมเดช คงทวีเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต