กองทัพอากาศ ส่งมอบ “โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน” ให้กับจังหวัดนครปฐม

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔) พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน” ให้กับจังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ ณ แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม“โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน” จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยจะใช้ในการสนับสนุนและรองรับผู้ป่วย COVID-19 กรณีที่โรงพยาบาลหลักของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง มีจำนวนผู้ป่วยและผู้เฝ้าระวังโรคเกินขีดความสามารถที่จะดูแลและรองรับผู้ป่วยได้ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารของ แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน เป็นโรงพยาบาลสนาม สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน ๑๒๐ เตียง และหากมีความจำเป็นยังสามารถขยายเพิ่มได้อีกถึง ๓๔๐ เตียง พร้อมทั้งได้จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องนอน ชั้นวางของ ชั้นเก็บเสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย รวมถึงมีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบริเวณพื้นที่ใช้งานทั้งหมด ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นที่ส่วนกลางเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าพัก และมีโทรศัพท์สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าห้องพัก รวมทั้งระบบเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยกองทัพอากาศได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนการบิน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่โรงพยาบาลสนาม และดำเนินการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในมาตรฐานของการรักษาพยาบาล พร้อมกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับพื้นที่ของแผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ได้รับการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมสำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชน มีระบบการรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศตระหนักถึงการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่โรงเรียนการบิน จึงได้มีการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่โรงเรียนการบิน ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการ และมาตรการต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน ให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับเตรียมรองรับผู้ป่วย กรณีที่การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีความรุนแรงขึ้น
กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต