กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปล่อยแถวกำลังพลจิตอาสา สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน “โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กำลังพลจิตอาสากองทัพอากาศ พร้อมด้วยผู้แทนเขตสายไหม ตลอดจนคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนการเตรียมพร้อมเปิดเรียนของนักเรียน หลังมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของกองทัพอากาศโดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดลานกิจกรรมของโรงเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าโรงเรียน การปล่อยสาร EM เพื่อปรับคุณภาพน้ำ การมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลพร้อมแทนกดแบบเท้าเหยียบ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ สำหรับแม่บ้านและนักการภารโรง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน และการฉีดกำจัดยุงในพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน


ทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของนักเรียน ทำสถานศึกษาให้เป็นที่ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานกลับเข้ารับการศึกษาอีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำความดีของข้าราชการจิตอาสา ในการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน ๔ สถาบันหลัก คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน”

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต