ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจความพร้อมสถานพยาบาลของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 ในพื้นที่โซนเหนือของกรุงเทพมหานคร


วันนี้ (วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564) พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปยังกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อตรวจความพร้อมสถานพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศ และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่รองรับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีพลอากาศโท ธนวิตต  สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี ทวีพงษ์  ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  พลอากาศตรี ไพรวัลย์  พัชรธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา และ นาวาอากาศเอก นคร  บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ให้การต้อนรับ 

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และความพร้อมของกรมแพทย์ทหารอากาศ และสถานพยาบาลในสังกัด ในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากนั้นได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยการรักษาต่างๆ ได้แก่ ห้องตรวจเชื้อพระราชทาน, จุดตรวจโรคทางเดินหายใจแบบ One stop service, ห้องปฏิบัติการ PCR , ห้องแยกโรคความดันลบสำหรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 

โดยขณะนี้ โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในสังกัดกรมแพททหารอากาศ ได้แก่

- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลหลักในการรักษาพยาบาล โดยมีขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโรครุนแรง ระดับ 4

- โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ปรับบทบาทเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรงระดับ 1-3 รวมถึงการกักกันโรค

- โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรง ระดับ 1-3 รวมถึงการกักกันโรค 

- กองเวชศาสตร์ป้องกัน มีบทบาทหลักในการป้องกันและสอบสวนโรคนอกจากนี้ยังมีการประสานกับโรงพยาบาลเครือข่าย ในการรักษาพยาบาล การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย และส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

4 มกราคม 2564


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง