พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กรมทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ

วันนี้ (วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นาย ภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และกรมทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมในพิธี ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศสำหรับบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดทำข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากร ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่มีความสนใจร่วมกัน ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยกรมทรัพยากรน้ำ จะสนับสนุนและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ข้อมูลการตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry System) ข้อมูลคาดการณ์ค่าความชื้นในดินจากระบบ (Mekong River Commission Flash Flood Guidance System) ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขาจากระบบ (Early Warning System) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุทกวิทยา ข้อมูลปริมาณน้ำใช้การได้ในพื้นที่นอกเขตชลประทานด้านกองทัพอากาศ จะพิจารณาสนับสนุนและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติจากธรรมชาติในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศ หมุดหลักฐานภาคพื้น และแผนที่สภาพภูมิประเทศ เป็นต้นทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับกรมทรัพยากรน้ำ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน้ำให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคในแต่ละพื้นที่ของประเทศ ตลอดจนลดการสูญเสียทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตรจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างความสุขให้แก่คนไทยในทั่วทุกภูมิภาค

                              พร รวิธนิษฐา/รายงาน
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ