นักเรียนพยาบาลทหารอากาศรับรางวัล Future Leader Award

 เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร  โชคสมงาม ชั้นปีที่ ๔ ซึ่งได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ผู้นำแห่งอนาคต (Future Leader Award) ที่มอบโดยนายกสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี  โดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลทหาร ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ และมีความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูง อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารทุกคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต  ทั้งนี้ คณะกรรมการที่คัดเลือกรางวัลได้พิจารณามอบรางวัลให้นักเรียนพยาบาลทหารชั้นปีที่ ๔ (ที่ใกล้จะจบการศึกษา) โดยในส่วนของรางวัลจะมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีเพียงหนึ่งคนที่ได้รับรางวัล โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมตามแต่ละรางวัลนั้น ๆ เช่น  รางวัลปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น รางวัลเรียนดี ฯลฯ (รวม ๑๓ รางวัล) ในส่วนของรางวัล Future Leader Award นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร ฯ เป็นคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมดจำนวน ๘๐ คน  ก่อนหน้านี้ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร ฯ ยังเคยสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศ และประเทศไทย โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความเสียสละ ความเป็นผู้นำ ความขยันหมั่นเพียร ความรักชาติ และคุณธรรมอื่น ๆ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัล “นักเรียนเกียรติยศ” ของวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาอีกด้วย

ขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม