หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลยกยอดฉัตรเจดีย์พระธาตุหลวงเมืองพรหม

วันที่12/3/64 หม่อมเจ้าอุทัยกัญกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลยกยอดฉัตรเจดีย์พระธาตุหลวงเมืองพรหม ณ วัดราชวารี ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด โดยมีพระอธิการปัน ยโสธโร เป็นเจ้าอาวาส การนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าหน่วยราชการ พ่อค้าประชานชน เฝ้ารับเสด็จวัดราชวารี ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่1 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 16ไร่ 1งาน 20ตารางวา ได้รับพระราชวิสุคามสีมา เมื่อวันที่16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2515 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย 1.พระอุโบสถ 2.กุฏิสงฆ์ 3.ศาลาการเปรียญ 4.หอระฆังมีเจ้าอาวาสที่ทราบนามดังนี้ 1.พระอธิการใบ เตมิโย 2.พระครูสถิตธรรมาจารย์ 3.พระอธิการสากล ธาณทตฺโต 4.พระทองดา เตมิกโร 5.พระอธิการปัน ยโสธโร (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน) ในปันจุบันมีพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษา 10รูปนายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ กล่าวว่า วัดราชวารี ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสร้างองค์พระธาตุหลวงเมื่อพรหม โดยได้เริ่มวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพุธ ที่4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน4 โดยมีพระอาจารย์เอนก ขนฺติธโร เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง และพัฒนาดูแลวัดต่อจากเจ้าอาวาส และได้ดำเนินการก่อสร้างมาตามลำดับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ดังนี้1.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตั้งไว้เป็นที่สักการะบูชาแด่พระรัตนไตร

2.เพื่อบรรจุอัฐิธาตุบุคลสำคัญ มีพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า พระอรหันตธาตุ เป็นต้น

3.เพื่อระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

4.เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

5.เพื่อบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา

การนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล คณะกรรมการวัดราชวารี บ้านโคกล่าม จึงได้ทูลเชิญหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธาตุยกยอดฉัตรพระธาตุหลวงเมืองพรหม ในมงคลกาลนี้ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ