วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564

กองทัพอากาศจัดสร้างพระรูปจำลองขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช


วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๕ น. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและทักษิณานุปทาน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ หน้าด้านห้องรับรองกองทัพอากาศ เพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันจะก่อให้เกิดสิริมงคลในการจัดสร้างพระรูปจำลอง ซึ่งกองทัพอากาศจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พร้อมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ 

เวลา ๐๘.๑๙ น. พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมต์และพิธีเททองหล่อพระรูปจำลอง “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” และเทนำฤกษ์องค์จำลองขนาดสูง ๒๑ นิ้ว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธาราช

โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ พรรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และคุณดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์ เป็นผู้แทนราชสกุลจักรพงษ์ และผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมในการประกอบพิธีฯ 


ในพิธีทองหล่อพระรูปจำลอง “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”และเทนำฤกษ์ องค์จำลองขนาดสูง ๒๑ นิ้ว ได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ ๘ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต ๔ ทิศ ระหว่างประกอบพิธีเททอง เพื่อความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่

๑. พระราชพัฒนาการ (หลวงพ่อเจ้าคุณสมชาย) วัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพมหานคร

๒. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (เจ้าคุณสุรศักดิ์) วัดประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม

๓. พระครูสุนทรโชติธรรม (หลวงพ่อบุญมา) ที่พักสงฆ์เขาแก้วทอง จังหวัดปราจีนบุรี

๔. พระสมุห์อดิเรก อนุตฺตโร (พระอาจารย์เรก) วัดหนองทราย จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. พระใบฎีกาเจริญศักดิ์ สิริภทฺโท (พระอาจารย์อ๊อด) วัดดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

๖. พระครูวิสุทธิวิทยาคม (หลวงพ่อทอง) วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา

๗. พระครูสิทธิสังวร(หลวงพ่อวีระ ฐานวีโร)วัดราชสิทธาราม กรุงเทพ

๘. พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์(หลวงพ่อสมาน กลฺยาณธมฺโม) วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การเสด็จทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติที่ทรงพัฒนาด้านการทหารและริเริ่มพระกรณียกิจด้านการบินของชาติ อันเป็นคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติมาถึงปัจจุบัน กองทัพอากาศ ได้กำหนดสร้างพระรูปจำลองขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพร้อมแท่นประดิษฐานขึ้น ณ กองบิน ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, โรงเรียนการบิน และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวม ๑๑ แห่ง โดยได้กำหนดทำพิธีเททองพระรูปจำลอง พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งและเทนำฤกษ์ องค์จำลองขนาดสูง ๒๑ นิ้ว ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธาราช เพื่อเป็นสิริมงคลนำพาความเจริญมาสู่ผู้สักการะบูชาและครอบครัว โดยเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศในการนี้ กองทัพอากาศเปิดโอกาสให้ กำลังพลทหารอากาศทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างพระรูปจำลองขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพร้อมแท่นประดิษฐาน และร่วมจารึกประวัติศาสตร์โดยการบริจาคเงินร่วมจัดสร้างตามที่กำหนด จะได้รับเหรียญผู้สร้างเหรียญเงินหน้าทองคำตอกโค๊ด ๙ รอบ จำนวน ๑ เหรียญ (สร้างจำนวนจำกัดและมอบให้เฉพาะผู้บริจาคเงินร่วมจัดสร้างตามที่กำหนด) พร้อมจารึกชื่อบนแผ่นป้ายติดด้านหลังแท่นประดิษฐาน ๑ แห่งตามที่ผู้บริจาคระบุ รวมทั้งได้จัดสร้างวัตถุมงคลให้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เช่าบูชาและครอบครัว ดังนี้การจัดสร้างพระรูปจำลองขนาดสูง ๒๑ นิ้ว พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ทั้ง ๓ แบบ ประกอบด้วย

๑. องค์นำฤกษ์ปิดทองคำแท้ จำนวน ๑ องค์

๒. องค์กรรมการสีเขียวอมดำ จำนวน ๒๐๐ องค์

๓. องค์มวลชนสีเม็ดมะขามเข้ม จำนวน ๙๙๙ องค์การจัดสร้างเหรียญที่ระลึก พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ๘ แบบ ประกอบด้วย

๑. เหรียญเงินลงยา จัดสร้างขึ้น ๕ สี จำนวน ๕๐๐ เหรียญ แบ่งเป็น

- สีแดง จำนวน ๑๐๐ เหรียญ

- สีฟ้า จำนวน ๑๐๐ เหรียญ

- สีเขียว จำนวน ๑๐๐ เหรียญ

- สีเหลือง จำนวน ๑๐๐ เหรียญ

- สีม่วง จำนวน ๑๐๐ เหรียญ

๒. เหรียญนวโลหะ จำนวน ๕๐๐ เหรียญ

๓. เหรียญทองเหลืองชุบทองพ่นทรายขัดเงา (จิวเวลรี่) จำนวน ๕๐๐  เหรียญ

๔. เหรียญอัลปาก้าซาติน จำนวน ๕๐๐  เหรียญ  

๕. เหรียญอัลปาก้า จำนวน ๑,๐๐๐ เหรียญ

๖. เหรียญทองซาติน จำนวน ๑,๐๐๐ เหรียญ  

๗. เหรียญทองแดง จำนวน ๒,๕๐๐ เหรียญ

๘. เหรียญทองเหลือง จำนวน ๒,๕๐๐ เหรียญ

กองทัพอากาศขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมบริจาคเงินจัดสร้างพระรูปจำลอง ฯ หรือเช่าบูชาวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่

นาวาอากาศเอก สุริยา  ราชขันธ์   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๖๖๕ ๕๕๖๕

นาวาอากาศโทหญิง วาริกา  ยามเที่ยง  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๓๘ ๖๓๐๓

ขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...