โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2021

กองทัพอากาศจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “กองทัพอากาศ ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย”

รูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “กองทัพอากาศ ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย” และให้กำลังใจประชาชน ข้าราชการของกองทัพอากาศที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ พร้อมทั้งส่งมอบโลหิตให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 123,300 มิลลิลิตร โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เป็นเหตุให้หน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต พนักงานหลายองค์กรต้องทำงานที่บ้าน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดหรือมีการกักตัว จึงทำให้เกิดภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิตเป็นจำนวนมาก สภากาชาดไทยไม่มีโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง ซึ่งมีความต้องการใช้โลหิตวันละ 6,500 - 7,000 ยูนิต ปัจจุบันปริมาณโลหิตบริจาคทั่วประเทศ ได้เพียงวันละ 2,000 ยูนิตเท่านั้น ส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่ว

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลายพระหัตถ์ขอขอบใจและขอเป็นกำลังใจให้ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ

รูปภาพ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และขยายวงกว้างไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว กระทรวงกลาโหมจึงได้สั่งการให้เหล่าทัพจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น เพื่อรองรับขีดจำกัดของสถานพยาบาล ต่าง ๆ กองทัพอากาศ โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงร่วมมือกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ขึ้น บริเวณพื้นที่ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๒ (สนามกีฬาจันทรุเบกษา) ซึ่งมีพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามฯ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ ในการดูแลผู้ติดเชื้อ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงทราบถึงภารกิจในการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) และทรงมีความห่วงใย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ ที่จะต้องเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อร่วมคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตนี้ให้ผ่านพ้นไป  ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานล