วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศรับคนไทยจากอินเดียกลับสู่ประเทศไทย

วันที่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๑๙ (A 340 – 500) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อเชิญเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พระราชทาน ในการช่วยเหลือชาวอินเดียที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ไปยังสถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยออกเดินทางไปสาธารณรัฐอินเดียในช่วงเช้าวันนี้ โดยเมื่อเดินทางถึงสาธารณรัฐอินเดียได้ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พระราชทาน พร้อมทั้งสิ่งของทั้งหมดจาก สมาคมอินเดียในประเทศไทย, หอการค้าไทยอินเดียและสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีอินเดียในประเทศไทย ให้แก่สภากาชาดอินเดีย (Indian Red Cross Society) เพื่อนำไปช่วยชาวอินเดียที่ติดเชื้อ COVID-19 ต่อไป พร้อมกันนี้ได้รับข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตที่ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน ๓ คน ผู้ที่ไม่พบเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๑ คน และคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน ๓๒ คนตามที่ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ทีมงานบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในการนำผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางกลับประเทศไทยด้วย โดยได้กำหนดมาตรการและการเตรียมผู้โดยสารก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการและการปฏิบัติตัวของผู้โดยสารระหว่างอยู่บนเครื่องบิน มาตรการขั้นตอนการดำเนินการและการปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ การส่งผู้ได้รับเชื้อและผู้ป่วย รวมถึงมาตรการขั้นตอนการดำเนินการหลังส่งผู้ป่วยและผู้โดยสารแล้วเสร็จของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ ของบุคลากรที่เดินทางไปในเที่ยวบินนี้ทั้งหมด ซึ่งกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมยานพาหนะ โรงพยาบาลปลายทางที่จะรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ และสถานกักกันตัวไว้เรียบร้อยแล้ว


ขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...