วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เจ้ากรมแพทย์ทอ.รับมอบน้้ำใจจากบริษัทและเอกชนนำน้ำดื่มข้าวกล่อง,อาหารแห้งและหน้ากากอนามัยมอบให้กับบุคลากรและผู้มาฉีดวัคซีนกันเชื้อโควิดฯ


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่กรมแพทย์ทหารอากาศ เวลา 10.00 น.    พลอากาศตรี ครรชิต วานิชย์ เลขานุการกองทัพอากาศและคณะร่วมกับ  นายพสุวัชร์ วสุธนกรไพศาล  ปธ.กก.บริษัท ทอมมอท จำกัด,ดร.วัชรพล บุษ-มงคล นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย,นายพิพัชร์สร เสนา-ธรรมรักษ์  ปธ.กก. บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด ,บริษัท KESTREL BIO SCIENCER จำกัด,  คุณณัฐชรัตน์ ทวีโชติวรรัชต์ ผู้ไกล่เกลี่ยประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สังกัดกระทรวงยุติธรรม,คุณ ปทิตตา เดชาวรวัฒน์   และคุณแคทรียา อิงลิช พร้อมด้วย นายฐาวสุเหม เลิศสุรสีห์(พญาต่อ )นายกสมาคมสื่อมวลชนดิจิทัล /เซเว่นเดย์นิวส์ออนไลน์  มอบน้ำดื่ม ตรา ค็อป 6,000 ขวด,หน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น ,อาหารกล่องและอาหารแห้ง โดยมี พลอากาศโท ธน-วิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ มารับมอบ เพื่อมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์และบริการให้กับผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิดโคโรน่า ( COVID- 19 ) ณ กรมการแพทย์ทหารอากาศ 

                                     พร รวิธนิษฐา/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...