วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

คุณหมอ ภานุกร ปริสุธี ผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยและทีมของสหคลินิกฯ พร้อมด้วยผู้ใจบุญร่วมบริจาค เครื่องผลิตออกซิเจน 2 เครื่อง ยาป้องกันไวรัสและชุดป้องกันตนเองให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ สหคลินิกการแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ และทุกท่านที่ร่วมบริจาค ยาป้องกันไวรัสและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ให้กับผู้ติดเชื้อยืนยันกว่า 1,500 คน และเจ้าหน้าที่ผู้คุมกลุ่มเสี่ยง 220 คน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ถึง 25 มิถุนายน 2564 อย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่า 2,180,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)ตอนนี้ได้รับปากที่จะดูแลผู้ติดเชื้อโควิคให้ สถานที่ ทั้งหมดเลยครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยทำบุญร่วมกับหมอ เพราะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น  ขอให้ทุกคนช่วยกันซื้อชุดป้องกันไวรัสให้ดูแลตัวเอง หมอจะได้มีกำลังใจในการบริจาคมากขึ้นครับ ขอบคุณทุกท่านครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...