ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายช้อย โลดทนงค์ (พลทหารช้อย) วีรชนทหารกองบินน้อยที่ ๕

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลอากาศเอก เดชอุดม  คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายช้อย  โลดทนงค์ (พลทหารช้อย) วีรชนทหารกองบินน้อยที่ ๕ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ ผู้บังคับการกองบิน ๕ กำลังพลกองบิน ๕ และครอบครัวของนายช้อยฯ ร่วมพิธี ณ วัดสามร้อยยอด ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สำหรับประวัติ นายช้อย  โลดทนงค์ (พลทหารช้อย) เกิดเมื่อปี ๒๔๖๔ ณ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และครอบครัวได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายช้อยฯ ได้สมรสกับนางสร้อย  กองอาษา และมีบุตรธิดา ๑๒ คน นายช้อยฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าครอบครัวอย่างดี จนได้รับคัดเลือกเป็น “พ่อตัวอย่าง” ของอำเภอสามร้อยยอด ตามโครงการสรรหาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อีกทั้งได้รับเกียรติบัตรเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้สังคม ประจำปี ๒๕๕๖ ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จากหน่วยงานตำบลไร่เก่า
 นายช้อยฯ ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการสงบจากโรคชรา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ อายุรวม ๑๐๐ ปี นายช้อยฯ เป็นพลทหารที่เข้าประจำการในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา และได้ร่วมสู้รบกับทหารญี่ปุ่น เมื่อครั้งที่ทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่กองบินน้อยที่ ๕ อ่าวมะนาว โดยกองทัพอากาศ ถือว่าท่านเป็นวีรชนทหารกองบินน้อยที่ ๕ คนสุดท้ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ร่วมรบเพื่อปกป้องประเทศชาติ ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพานั้น กองทัพญี่ปุ่นได้เคลื่อนพลผ่านประเทศไทย เพื่อนำกำลังเข้าไปยังประเทศพม่า อินเดีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. ญี่ปุ่นนำกำลังพลเข้าประเทศไทย ๘ จุด พร้อมกัน โดยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ยกพลขึ้นบกที่กองบินน้อยที่ ๕ อ่าวมะนาว ทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างทหารไทย และทหารญี่ปุ่น ซึ่งนายช้อยฯ (พลทหารช้อย) ได้ประจำการอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วย โดยเหตุการณ์สู้รบอย่างรุนแรงได้ดำเนินมาจนถึงเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ผู้บังคับการกองบินน้อยที่ ๕ จึงได้รับโทรเลขจาก จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น สั่งการให้สงบศึกและให้ทหารญี่ปุ่นเดินทัพผ่านเมืองประจวบฯ ได้ สำหรับผลจากการสู้รบในครั้งนั้น ปรากฏว่า กำลังพลของกองบินน้อยที่ ๕ เสียชีวิต ๓๙ คน เด็กเสียชีวิต ๑ คน สตรี ๒ คน ส่วนทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เรือลำเลียงพลท้องแบนจม ๒ ลำ ซึ่งจากวีรกรรมในครั้งนั้น กองทัพอากาศจึงยกย่องทหารกล้าทุกนายที่เสียสละเป็นวีรชนทหารกองบินน้อยที่ ๕ และจัดงานสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ขึ้นทุกปี 


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม