วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ร่วมในพิธี สำหรับกิจกรรม ฯ ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ การถวายพระพรชัยมงคล และการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งจัดพิธี ณ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ รวมทั้งจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ผ่านระบบออนไลน์ และกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ตลอดห้วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บริหาร BDMS ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) ก่อนเปิดให้บริการ

วันนี้ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๘.๐๐ น.

 พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายแพทย์ ธเรศ  กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ แพทย์หญิงปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ก่อนเปิดให้บริการในวันถัดไปโรงพยาบาลสนามดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS โดยกองทัพอากาศให้การสนับสนุนอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ และรถพยาบาลฉุกเฉิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ วางระบบโรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี และครอบครัว, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด และบริษัท วินบริดจ์ จำกัด สำหรับโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมส่งเสริมบริการสุขภาพแล้ว มีจำนวน ๑๐๐ เตียง มีวัตถุประสงค์หลักในการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในกลุ่มสีเหลืองเป็นหลัก ไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดง โดยการดูแลของทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือ BDMS กำหนดเปิดให้บริการในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาให้บริการรวม ๒ เดือน สำหรับการรับและรักษาผู้ป่วย จะรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในกลุ่มสีเหลือง จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลสนามฯ ก็จะถูกส่งตัวไปรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ต่อไป โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ นอกจากจะมีระบบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว  BDMS ยังได้นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีหุ่นยนต์อัจฉริยะ (เฮลท์ตี้บอท) จำนวน ๕ ตัว ที่จะช่วยนำส่งอาหารและยาให้แก่ผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ นอกจากนั้น ยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลรักษาเพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วย ซึ่งเป็นการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่จำกัด ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด โดยทีมแพทย์ที่ประจำอยู่ ณ โรงพยาบาลสนามฯ และโรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS จะตรวจและติดตามอาการ รวมทั้งพูดคุยกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดผ่านทางหน้าจอแบบออนไลน์ ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ถือเป็นแบบอย่างความร่วมมือและการบูรณาการทรัพยากรของส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ อย่างรุนแรง และเป็นพลังส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤติโควิด-๑๙ ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกลยุทธ์ขยายการค้าออนไลน์ทุแพลตฟอร์มเพิ่มการบริโภคในประเทศนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษาและมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยวันนี้ว่า คณะกรรมการบริหารและจัดการผลไม้(Fruit Board)ได้ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เข้าฤดูกาลลำไยภาคเหนือและผลไม้ภาคใต้อย่างใกล้ชิดตามข้อสั่งการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการผลไม้ซึ่งผลผลิตออกมาเร็วกว่ากำหนด1เดือนซึ่งราคาลำไยและมังคุดในเดือนมิถุนายนอยู่ในเกณฑ์ดีส่งออกได้มากขึ้น แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมทำให้มีการออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่เข้มข้นมากกว่าเดิมโดยทางการจีน เวียดนามรวมทั้งไทยส่งต่อการค้าการขนส่งและการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของไทยจึงได้จัดประชุมทางไกลเร่งด่วนและประสานการทำงานกับสำนักงานเกษตรของไทยในจีนรวมทั้งสมาคมผู้ประกอบการค้าผลไม้ที่มีสมาชิกกว่า900ล้งและผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ใหม่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสรุปปัญหาล่าสุดและกำหนดมาตรการเพิ่มเติม7ประการดังนี้

1.เร่งการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์กลับจากจีนและเวียดนามทั้งการขนส่งทางบกและทางเรือให้หมุนเวียนกลับมาไทยเร็วที่สุด

2.ขอการสนับสนุนจาก”ศบค.”จัดหาวัคซีนจำนวนอย่างน้อย 30,000 โด้สให้แก่พนักงานและแรงงานของบริษัทส่งออกและล้งตลอดห่วงโซ่ผลไม้เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานของล้งและบริษัทส่งออก

3.ผ่อนปรนมาตรการควบคุมโควิดและอำนวยความสะดวกให้ผู้ค้าและล้งจากภาคตะวันออกซึ่งมีกว่า900ล้งสามารถเข้าไปรับซื้อผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เป็นต้น

4.เร่งรณรงค์การบริโภคผลไม้ภายในประเทศ

5.ขยายการค้าออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม(B2C B2B B2F B2G)

6.เร่งระบายจำหน่ายผลไม้ออกจากพื้นที่กระจายทุกช่องทางโดยขอความร่วมมือภาคเอกชนและภาครัฐ

7.สนับสนุนคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.)และหน่วยงานภาครัฐเร่งขับเคลื่อนมาตรการตามที่ได้รับการอนุมัติไปก่อนหน้านี้จากคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ ทั้งแผนงานและงบประมาณตามแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือและภาคใต้

นายอลงกรณ์ย้ำเป็นข้อแนะนำด้วยว่า ขอให้ผู้ประกอบการส่งออกเข้าจีนทางเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงใช้ด่านตงชิงและด่านผิงเสียงเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความแออัดของด่านโหยวอี้กวนและปรับแผนการขนส่งที่จะผ่านเวียดนามเพราะประกาศล่าสุดของทางการเวียดนามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาห้ามผ่านเขตกรุงฮานอยทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางขนส่งมีระยะทางเพิ่มขึ้นอีก150กิโลเมตร

“การขนส่งทุกเส้นทางยากลำบากมากเพราะเป็นฤดูฝนทั้งเส้นเชียงของผ่านด่านบ่อเตนของลาวไปผ่านด่านโมฮ่านในสิบสองปันนาของมณฑลยูนนานและเส้นทางจากนครพนมผ่านลาวเวียดนามไปจีนที่กว่างสีจ้วงฝนตกหนักตลอดและมีการตรวจโควิดเข้มข้นทุกด่านและบทลงโทษหากพบการปนเปื้อนโควิดก็รุนแรงมากขึ้นถึงขั้นถอนใบอนุญาตนำเข้านอกจากนี้ยังเป็นช่วงฤดูกาลผลไม้เวียดนามที่มีผลผลิตออกมามากทำให้การขนส่งผ่านด่านจีนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราก็ให้ทีมเกษตรและพาณิชย์ไทยในจีนช่วยดูแลหน้างานอย่างใกล้ชิดเร่งคลี่คลายความแออัดโดยทางการจีนให้ความร่วมมืออย่างดีพร้อมกับให้กำลังใจผู้ประกอบการอย่าท้อเพราะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานโดยเฉพาะ7มาตรการเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานต่อท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเกษตรฯ.เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและท่านได้สั่งการทันทีให้ทุกภาคส่วนเร่งคลี่คลายแก้ปัญหา ล่าสุดคพจ.นครศรีธรรมราชซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ผ่อนปรนให้ล้งเข้ารับซื้อมังคุดเพิ่มขึ้น พร้อมกันนั้นได้ขยายการค้าออนไลน์และเพิ่มบริการขนส่งโดยความร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยคณะอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซและคณะอนุกรรมการธุรกิจเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์พร้อมกันนี้ได้ประสานความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ อสมท.และสื่อมวลชนทุกแขนงช่วยรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยเช่นลำไย มังคุด เงาะ ลองกองเป็นต้น เมื่อการส่งออกเริ่มติดขัดก็ปรับกลยุทธ์เพิ่มอุปสงค์ในประเทศ ตัวอย่างเช่นปีนี้มังคุดภาคใต้มีผลผลิต165,000ตันเพิ่มขึ้นกว่า20%สัดส่วนส่งออก60%บริโภคในประเทศ40%และผลผลิตออกเร็วกว่าปกติ1เดือนจนชนกับผลไม้ปลายฤดูของภาคตะวันออก แถมล้งก็ข้ามเขตไปใต้แทบไม่ได้เลยเพราะมาตรการโควิดต้องตรวจโรคและไม่มีวัคซีนฉีดแรงงานชำนาญงานขาดแคลน ปัญหารุมเร้ามากตั้งแต่ต้นทางถึงด่านส่งออกรวมทั้งฝนที่ตกกระหน่ำในลาวและเวียดนามไม่เว้นแต่ละวันแต่เราก็สู้เต็มกำลังทุกวันเพื่อเกษตรกรของเรา เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันไม่ทอดทิ้งกัน ”นายอลงกรณ์กล่าวในที่สุดนอกจากมาตรกรรเพิ่มเติม7ประการยังมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามความเหมาะสมของพื้นที่ การเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม( AIC )และหน่วยงานส่งเสริมต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้และผลไม้อัตลักษณ์ตลอดจนการจัดทำแปลงเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์(Organic)และ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สหกรณ์ และศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม การตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้ QR Code และการสร้างแบรนด์(Branding)เป็นต้น

ภายใต้โมเดลเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตและ” 5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย “ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแนวทางในการบริหารจัดการผลไม้ในสถาวะวิกฤติโควิด-19เน้นร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน และการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมจากศูนย์  AIC เพื่อยืดอายุผลผลิต และแปรรูปยกระดับสู่อุตสาหกรรมเกษตรอาหารเพิ่มมูลค่ารายได้ให้มากขึ้นต่อไป

จากข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร (23 ก.ค. 64) ถึงสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลไม้ภาคใต้ มีดังนี้

ทุเรียน ผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ 32.83

เงาะ ผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 33.46

มังคุด ผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 23.16

ลองกอง ผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 0.2

                           Elexton infor./รายงาน

คณะผู้แทนกองทัพอากาศต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้องเทนนิส ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ โฆษกกองทัพอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี กีรติ  ปิงเมือง ประธานอนุกรรมการแผนกกีฬาศิลปะป้องกันตัวกองทัพอากาศ และ นาวาอากาศเอก วิวัฒน์  จุลกะ กรรมการวิจัยและพัฒนากีฬากองทัพอากาศ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค  วงศ์พัฒนกิจ หรือน้องเทนนิส นักกีฬาทีมชาติสังกัดกองทัพอากาศที่คว้าเหรียญทองเทควันโดเหรียญแรกให้ประเทศไทย ซึ่งเดินทางกลับจากญี่ปุ่นโดยสายการบินสิงค์โปร์แอร์ไลน์มายังท่าอากาศยานภูเก็ต

ซึ่งเมื่อน้องเทนนิสและคณะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานภูเก็ต โฆษกกองทัพอากาศเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่น้องเทนนิส โดยหลังจากการกักตัวที่ภูเก็ตครบ ๑๔ วัน น้องเทนนิสเข้าพบผู้บัญชาการทหารอากาศเพื่อรายงานตัว และร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีแบบนิวนอร์มอล ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
🗨 ผบ.ทอ. กล่าวแสดงความยินดีกับ🏅 🥋เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หรือน้องเทนนิส 🏅นักกีฬาเทควันโดหญิง ที่สามารถคว้าเหรียญทองแรก🏅 ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020


  วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ โฆษกกอองทัพอากาศ เปิดเผยว่า พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวแสดงความยินดีกับ เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค  วงศ์พัฒนกิจ หรือน้องเทนนิส นักกีฬาเทควันโดหญิง ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม ที่สามารถคว้าเหรียญทองแรก ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 โดยสามารถเอาชนะ อาเดรียนา เซเรโซ อิเกรเซียส จากสเปน ในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีสุดท้าย ซึ่งน้องเทนนิสไม่ท้อถอยแม้คะแนนเป็นรอง จนสามารถพลิกเกมส์เอาชนะคู่ต่อสู้ได้และได้เหรียญทองแรกในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างมีวินัย ทุ่มเท และฝึกฝนแม้จะอยู่ห้วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างรุนแรงก็ตาม ซึ่งชัยชนะครั้งนี้ได้สร้างความฮึกเหิมและภาคภูมิใจให้กับทัพนักกีฬาไทย
 และในโอกาสนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศและประชาชนร่วมส่งกำลังใจเชียร์ จ่าอากาศโทหญิง จงกลพรรณ  กิติธรากุล นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย (ประเภทหญิงคู่) และ จุฑามาศ  จิตรพงศ์ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทย ซึ่งเป็นนักกีฬาสังกัดกองทัพอากาศ รวมถึงนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก โตเกียว 2020 ให้มีสติ มีความอดทนอดกลั้น ใช้ความเพียรและปัญญา เพื่อนำชัยชนะ เกียรติยศ และชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทย

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

24 กรกฎาคม 2564

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศล (เป็นการส่วนพระองค์) ประทานเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ถวายเป็นพุทธบูชานำเชิญถวายวัด ที่พักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรม 108 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่ออุทิศถวายแด่บูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆ ราชวงศ์ และทรงอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงค์เธอฯ กรมหมื่นภาณุพงษ์พิริยะเดช (เสด็จพ่อ) เนื่องในวันสิ้นพิตักษัย (22 กรกฎาคม 2477)  ทั้งนี้ทรงกรุณาให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาฯ หัวหน้าหน่วยราชการ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมด้วยทรงกรุณาเสด็จถวายด้วยพระองค์เอง จำนวน 12วัด อาทิ วัดแก้วฟ้า อ.บางกรวย จ.นนทบุรี วัดเขาปกล้น อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี วัดเขาอุดมพร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ สำนักสงฆ์พิมานทิพย์วนาราม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ฯลฯทรงกรุณาให้สำนักงานเลขานุการในองค์ฯ จัดส่งถวายในนามส่วนพระองค์ จำนวน 14วัด อาทิ วัดถ้ำผาพญานาคราช อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี วัดบ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร วัดเหล่าน้อย อ.เถิน จ.ลำปาง วัดบ้านผึ้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ฯลฯ

ทรงกรุณาให้ นายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ หัวหน้าสำนักงานและผู้ช่วยเลขานุการในองค์ฯ นำเชิญถวายจำนวน 25แห่ง อาทิ วัดราชวารี อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด วัดมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด วัดบ้านเหล่างิ้ว อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด วัดโคกล่าม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ฯลฯ

ทรงกรุณาให้ ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ฯ นำเชิญถวายจำนวน 25แห่ง อาทิ วัดอรุณสวัสดิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วัดบ้านหัน อ.เมือง จ.มหาสารคาม วัดโพธิ์ทอง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด วัดป่าเหล่าหลวงอุดมธรรม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วัดบ้านโนนโพธิ์ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ฯลฯ

ทรงกรุณาให้ นายศิริชัย ถนัดค้า นำเชิญถวายจำนวน 10แห่ง อาทิ วัดบ้านสวนมอน อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด วัดสว่างหนองแวง อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด วัดสุทัศ อ.จตุรพักตร์พิมานจ.ร้อยเอ็ด วัดป่าจตุรพักตร์พิมาน อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด ฯลฯ

และทรงกรุณาให้หัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วม นำเชิญถวายจำนวน 22แห่ง อาทิ วัดดับภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดธรรมมิการาม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วัดศรีดอนมูล อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สำนักสงฆ์ป่าไกรราช อ.แกลง จ.ระยอง วัดทองเลื่อน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง วัดพระปรางค์สามยอด อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ฯลฯจากนั้น ดร.กรองแก้ว สุรเสียง เลขานุการชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย ได้จัดถวายพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเชิญประทานแด่วัดสว่างภพ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และวัดทองจันทริการาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้เป็นการต่อไป และเพื่อสืบให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่ และญาติโยมของวัดให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆสืบไป

นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ กล่าวว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ ทุกๆราชวงศ์ ที่ทรงมีคุณูประการก่อร่างสร้างบ้านแปงเมืองให้เป็นปึกแผ่น ทั้งที่แต่เดิม ต่างมีเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภาษา ที่แตกต่างกัน แต่ท้ายที่สุดปัจจุบันก็ได้เข้าร่วมเป็นขอบเขตพัทธสีมาประเทศในสุวรรณปัฐพีเดียวกัน ขอพละบุญ อานิสงค์แห่งทานบารมีครั้งนี้โปรดปกปักรักษาให้ประเทศชาติ และประชาราชฎร์ทุกหมู่เหล่า พ้นวิกฤตปัญหาการแพร่เชื้อโรคระบาดโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ไปได้ด้วยดี และกลับมารัก สามัคคี ช่วยกันผลักดันประเทศชาติ บ้านเมืองให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และรุ่งเรืองตลอดไป

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กองทัพอากาศ ระดมสรรพกำลังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-๑๙

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) ในขณะนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) ระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนอาคารสถานที่ และยุทโธปกรณ์ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างสุดความสามารถที่ผ่านมากองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของกองทัพอากาศ ในหลายพื้นที่ ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรียมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในแต่ละพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ โดยปัจจุบันได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศสนับสนุนรัฐบาลแล้ว ๔ แห่ง จำนวน ๗๗๒ เตียง และอยู่ระหว่างการจัดตั้ง ๑ แห่ง จำนวน ๑๐๐ เตียง ได้แก่๑. โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๒ (สนามกีฬาจันทรุเบกษา) สามารถรองรับผู้ติดเชื้อทั้งประชาชนและกำลังพลของกองทัพอากาศ จำนวน ๑๕๐ เตียง๒. โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม ๑ สามารถรองรับผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑๕๐ เตียง 

๓. โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม ๒ สามารถรองรับผู้ติดเชื้อ จำนวน ๗๒ เตียง

๔. โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (กองบิน 2) จังหวัดลพบุรี สามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการและสามารถดูแลตัวเองได้ (กลุ่มสีเขียว) จำนวน ๔๐๐ เตียง๕. โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารสถานที่และติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์  สามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีความเสี่ยงหรือมีโรคร่วมที่สำคัญ (กลุ่มสีเหลือง) จำนวน ๑๐๐ เตียง โดยกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ซึ่งในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าว กองทัพอากาศได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร บริการเครื่องนอนและวัสดุอุปกรณ์ การบริการอาหาร พร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยและส่งผู้ที่รักษาหายแล้วกลับภูมิลำเนา โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

“เฉลิมชัย”สั่งฟรุ้ทบอร์ด(Fruit Board)ลุย”ผลไม้ใต้-ลำไยเหนือ”1.5ล้านตันฝ่าวิกฤตโควิด-19

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(ฟรุ้ทบอร์ด-Fruit Board) เปิดเผยวันนี้(12 ก.ค.)ว่า ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ.กระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการคพจ.(คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด)ซึ่งเป็นกลไกแกนหลักของฟรุ้ทบอร์ดเร่งทำงานเชิงรุกดูแลผลไม้ภาคใต้และลำไยภาคเหนือภายใต้แผนปฏิบัติการปี2564ของฟรุ้ทบอร์ดโดยเฉพาะในช่วงพีคของฤดูกาลผลิตปีนี้โดยให้เน้นการขับเคลื่อนแผนการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ให้ใช้แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกที่เพิ่งผ่านมาเป็นตัวอย่างซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจทั้งเรื่องราคาและตลาดจากการทำงานเชิงรุกและเพิ่มกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆเช่นระบบสั่งซื้อล่วงหน้า(Pre-order)บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งออกทุเรียนไปตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19เร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังได้ย้ำเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของผลไม้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

  นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ ตนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ ZOOM ล่าสุดร่วมกับนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนเกษตรกร ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการพิจารณาประเด็นสำคัญ อาทิ การเพิ่มครัวเรือนเป้าหมายโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563  ผลการบริหารจัดการผลไม้ประจำฤดูกาลผลิตที่ 1/2564 (มีนาคม - มิถุนายน) ในพื้นที่ภาคเหนือ (ลิ้นจี่) และภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) การประเมินสถานการณ์การผลิตไม้ผล ปี 2564 (ภาคเหนือ และภาคใต้) และได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย) ปี 2564 แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 และการช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหามะม่วงของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ ยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดูแลตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Value chain) ตามพื้นที่การผลิต (Areas -Products base) และคณะทำงานด้านระบบข้อมูลโลจิสติกส์ และคณะศึกษาเสถียรภาพกลุ่มสินค้าเช่นลำไย อีกด้วยนายอลงกรณ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ฤดูกาลผลิตปี 2563  ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้เกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม จำนวน 154 ราย ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรจำนวน 201,986 ราย ได้รับเงินเยียวยากว่า 2,858,355,450 บาท แล้ว   ส่วนผลการบริหารจัดการผลไม้ ฤดูกาลผลิตที่ 1/2564 (มีนาคม - มิถุนายน) ภาคเหนือ ผลผลิตลิ้นจี่ มีปริมาณผลผลิตทั้งหมด 27,952 ตัน ในภาพรวมส่วนใหญ่มีการบริโภคในประเทศ 23,620 ตัน หรือร้อยละ 84.51 แปรรูป 2,131 ตัน หรือร้อยละ 7.62 และ ส่งออก 2,201 ตันหรือร้อยละ 7.87 ในส่วนของภาคตะวันออก ที่มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 900,126 ตัน ประกอบด้วย ทุเรียน 575,542 ตัน มังคุด 106,796 ตัน เงาะ 197,708 ตัน และลองกอง 20,080 ตัน มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วรวมทั้งหมด 830,870 ตัน คิดเป็นร้อยละ 92.31 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564) ซึ่งขณะนี้ยังไม่สิ้นสุดฤดูกาล โดยมีการเน้นการป้องปรามทุเรียนอ่อน โดยจังหวัดได้กำหนดมาตรการระยะสั้นเพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนอ่อนไม่ให้ออกนอกแหล่งผลิต ด้วยการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยสกัดกั้นทุเรียนอ่อน โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมาย 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามความเหมาะสมของพื้นที่ การเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยAICและหน่วยงานส่งเสริมต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้และผลไม้อัตลักษณ์ตลอดจนการจัดทำแปลงเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และ GI การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สหกรณ์ และศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน การตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้ QR Code เป็นต้นนอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย) ปี 2564-2565 มีการประเมินผลผลิตที่ 683,435 ตัน ใช้บริโภคสดภายในประเทศ 101,543 ตัน แปรรูป 438,420 ตัน ส่งออก 143,472 ตัน โดยขณะนี้ราคาลำไยสดช่อเกรด AA เท่ากับ 32 บาท/กิโลกรัม เกรด AA+A เท่ากับ 31 บาท/กิโลกรัม โดยกระจายผลผลิตผ่านล้งภายในประเทศ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ห้าง Modern Trade ระบบของไปรษณีย์ไทย การตลาดออนไลน์และตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด การจัดจำหน่ายตรงผู้บริโภค การบริโภคในครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้เร่งรัดดำเนินการด้านแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 รวมปริมาณทั้งสิ้น 824,728 ตัน โดยเป็นทุเรียน 554,459 ตัน มังคุด 165,838 ตัน เงาะ 62,510 ตัน ลองกอง 41,921 ตัน ซึ่งจะมีแนวทางการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังช่วงปริมาณผลผลิตออกมาก (Peak) ปี 2564 และแจ้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.)บริหารจัดการเชิงรุกผลไม้ในพื้นที่พร้อมกำกับดูแลในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานและราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงผลผลิตออกปริมาณมาก (Peak)ตามนโยบายของรัฐมนตรีเกษตรฯ.

 “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 ทำให้เกษตรกรชาวสวนได้รับผลกระทบ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยกับชาวสวนมะม่วงที่ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับชาวนา และชาวสวนลำไย โดยเสนอขอชดเชยไร่ละ 2,000 บาท คนละไม่เกิน 25 ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาท และการพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ตกต่ำในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 8,920  ครัวเรือน พื้นที่ 15,057 ไร่ ผลผลิต 11,292 ตัน โดยประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อชดเชยราคาผลผลิตมะม่วง จำนวน 535,930,250 บาท ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตาม 5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย โมเดลเกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาดภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต โดยบูรณาการทุกภาคส่วน และใช้เทคโนโลยีในการผลิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรต่อไปอย่างยั่งยืน” นายอลงกรณ์ กล่าว.

                             Elexton infor./รายงานวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทางกลุ่มไทยก้าวหน้า ได้มีการจัดประชุมใหญ่ เพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองในนาม “พรรคไทยก้าวหน้า” พร้อมเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค โดยวันนี้มีสมาชิกมาร่วมประชุมกว่า 300 คน ในวันนี้สมาชิกทั้งหมดได้เลือกให้นายเสริมสิริ มหามงคลธรรม เป็นประธานในที่ประชุม จากนั้นได้มีการเลือกชื่อพรรคการเมือง โดยที่ประชุมได้เลือกชื่อพรรคการเมืองว่า “พรรคไทยก้าวหน้า” เรียกชื่อย่อว่า “ทกน”  ภาษาอังกฤษว่า “Thai Progress Party” ใช้ตัวอักษรย่อว่า “ TPP” มีสโลแกนว่า “ไทยก้าวหน้า ประชาเป็นสุข” มีโลโก้เป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ชื่อพรรคการเมืองว่า “ไทยก้าวหน้า” มีริ้วสีแดงหมายถึงชาติไทย และริ้วสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำงานการเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป สำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีจากนั้นก็เป็นการเลือกหัวหน้าพรรค โดยในที่ประชุมได้เสนอชื่อ ดร.วัชรพล บุษมงคล ซึ่งในที่ประชุมทั้งหมดได้ยกมือลงมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.วัชรพล บุษมงคล เป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวหน้า หลังจากนั้น ดร.วัชรพล บุษมงคล หัวหน้าพรรคไทยก้าวหน้า ก็ได้เสนอชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด โดยสมาชิกทั้งหมดได้ยกมือลงมติเอกฉันท์เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 25 คนตามที่หัวหน้าพรรคเสนอ โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในพรรค ดังต่อไปนี้คือ

รองหัวหน้าพรรคด้านบริหาร  คือ นางณัฐชรัตน์ ทวีโชควรรัชต์

รองหัวหน้าพรรคด้านกฎหมาย  คือ นายฉัตรชัย คำใส

รองหัวหน้าพรรคด้านยุทธศาสตร์ คือ นายมงคล เสมอภาพ

รองหัวหน้าพรรคด้านเครือข่ายและมวลชน  คือ นางกรองทอง คลังแก้ว

รองหัวหน้าพรรคด้านปฏิบัติการทางการเมือง คือ ดร.ภรวัช รุจาฉันท์

รองหัวหน้าพรรคด้านกิจกรรมพิเศษ คือ รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเพียร

รองหัวหน้าพรรคด้านระดมทุน คือ นายเจริญชัย ศรีวิบูลย์

รองหัวหน้าพรรคด้านประสานงานการเมือง คือ นายธนเดช คุณธนธิติ

🔸เลขาธิการพรรค คือ นายภูมินทร์ วรปัญญา

🔸เหรัญญิก คือ นางรณิภา เวชวิรุฬห์

นายทะเบียน คือ นายสมชาย สมวิลาส

โฆษกพรรค คือ นายสดใส โรจนวิชัยหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคแล้ว ดร.วัชรพล บุษมงคล หัวหน้าพรรคไทยก้าวหน้าก็ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด เพื่อกำหนดนโยบายแนวทางของพรรค วางยุทธศาสตร์ รวมทั้งการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดต่างๆและได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจมาเป็นเกียรติในวันนี้และทุกฝ่ายที่มาช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดี


กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...