วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กองทัพอากาศ จัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รอบดอนเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙

วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ นำหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวณรอบที่ตั้งดอนเมืองเป็นวันแรกในการนี้ กองทัพอากาศ โดยหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รอบดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๖๔ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) โดยมอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๐๐ กล่อง น้ำดื่ม จำนวน ๕๐๐ ขวด แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๒๐ ลิตร และชุดยาปฐมพยาบาลประจำบ้าน จำนวน ๖๐ กล่อง ต่อ ๑ เขตพื้นที่ดังนี้

- เขตพื้นที่สายไหม ได้แก่ ชุมชน ก.ส.บ., โครงการบ้านมั่นคง ก.ส.บ., โครงการบ้านมั่นคง ศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์, ชุมชนริมคลองสอง (ท่าทราย – สะพาน ก.ส.บ.), ชุมชนพัฒนา หมู่ ๑, ชุมชนพัฒนา หมู่ ๒, ชุมชนสะพานดวงมณีพัฒนา, ชุมชนรวมใจสามัคคี, ชุมชนวัชรพล ๓ และชุมชนธาราทิพย์พัฒนา

- เขตลำลูกกา ได้แก่ ชุมชนเอื้ออาทรลำลูกกาคลอง ๔, โรงเรียนอิรอดาตุ้ลอิสลาม หมู่ ๑๐, ชุมชนจามรเดชเจริญ, ชุมชนเดชอนันต์รวมใจ, ชุมชนจามรร่วมใจสามัคคี, ชุมชนเดชเจริญ, ชุมชนซอย ๓๙, ชุมชนสราสินีวิลล์ ๑, ชุมชนสราสินีวิลล์ ๒ และชุมชนจามรลาดสนุ่น

- เขตดอนเมือง ได้แก่ ชุมชนทัดชาวิลล่า, ชุมชนเจษฎา ๑, ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา, ชุมชนบัณฑิตโฮม, ชุมชนโกสุมสามัคคี ๒, ชุมชนบูรพา ๑๘, ชุมชนสวนฝรั่ง, ชุมชนตลาดกลาง, ชุมชนศิริสุข, และชุมชนตลาดฝั่งโขงทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมระดมสรรพกำลัง ทั้งกำลังพล สิ่งของ และยุทโธปกรณ์ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...