วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

📢 ✈กองทัพอากาศให้💉💊บริการตรวจ-รักษาโควิด-๑๙ (COVID-19) ฟรี แบบครบวงจร ตรวจพบเชื้อส่งรักษาได้เลย

📣🔊กองทัพอากาศเปิดให้บริการตรวจ-รักษาโควิด-๑๙ สำหรับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 📌ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 📍โดยกำหนดให้บริการตรวจ วันละ ๑,๐๐๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม จนถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) โดยการให้บริการในครั้งนี้ จะเป็นการให้บริการในรูปแบบครบวงจร (one stop service) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑. ประชาชนที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) จะต้องลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ผ่าน QR Code : RTAF COVID BOOKING เท่านั้น โดยจะเริ่มเปิดให้จองคิวออนไลน์ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา (ให้จองคิวล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อเข้ารับการตรวจในวันถัดไป) โดยขอให้เข้ารับการตรวจตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ (แสดงบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการจอง)                                                             

๒. เข้ารับการตรวจ และรอรับผลการตรวจพร้อมใบรายงานผล Antigen Test Kit (ATK)

๓. กรณีติดเชื้อ เจ้าหน้าที่จะทำการ Swab และวิเคราะห์ผลด้วยวิธี RT-PCR และ X-Ray เพื่อตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้ง หากพบว่าผลตรวจ "ไม่ติดเชื้อ" ก็จะสามารถกลับบ้านได้ แต่ถ้าผลตรวจ "ติดเชื้อ" เจ้าหน้าที่จะส่งให้แพทย์วินิจฉัยจำแนกตามอาการ กรณีป่วยเป็นผู้ป่วยสีเขียว จะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation (HI) และจะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ หรือ ยาฟ้าทะลายโจร พร้อมยาและอุปกรณ์ช่วยเหลือตามความจำเป็น ตามคำแนะนำของแพทย์ 

กรณีป่วยเป็นผู้ป่วยสีเหลือง / สีแดง จะส่งตัวเข้าสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไปสำหรับประชาชนที่ทำการจองคิวออนไลน์ผ่าน QR Code ดังกล่าวแล้ว ต้องมาแสดงตนเพื่อการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ภายใน ๑๕ นาทีก่อนหมดช่วงเวลาที่จองไว้ ซึ่งถ้ามาไม่ทันเวลาจะถูกตัดสิทธิ์ โดยแสดงหลักฐานการจองคิวในโทรศัพท์ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัวเพื่อใช้กรอกข้อมูล 

ขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...