บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2021

ทอ.รับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้เป็น สาธารณประโยชน์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

รูปภาพ
วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน ๔๐๐ แกลลอน จาก คุณประภาวดี ธานีรนานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในปัจจุบัน ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ มีภารกิจในการเตรียมการป้องกัน และดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อันเนื่องมาจาก สาธารณภัย และการแก้ไขสถานการณ์อันเนื่องมาจาก โรคโควิด-๑๙ โดยใช้ทรัพยากรของกองทัพอากาศ รวมถึงรับการสนับสนุน จากภาครัฐและเอกชน  กองทัพอากาศมั่นใจว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะสามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางแพทย์ในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน

วช. - ศอ.บต. ลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

รูปภาพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” และจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ทิศทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” และจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ทิศทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”  เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงเป้า

วช.ผนึก ม.ศิลปากร ส่งมอบงานวิจัย ผลักดัน จ.เพชรบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์

รูปภาพ
วันที่ 23 กันยายน 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมส่งมอบผลการดำเนินงานการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์ของจังหวัดเพชรบุรี และการเปิดนิทรรศการ “ผลการวิจัยชุมชนต้นแบบจังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และผศ.ดร.ชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี และรองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเยี่ยมชมชุมชนต้นแบบ และศูนย์ให้บริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน   ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า “ วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม แก่โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญขอ

ทอ.โดยกองบิน 4 จัดเครื่องบิน DA-42 บินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่นครสวรรค์-ชัยนาท

รูปภาพ
พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ สั่งการให้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 4 จัดเครื่องบินตรวจการณ์และฝึกแบบที่ 20 (DA-42) ของหน่วยบิน 4021 พร้อมติดตั้งกล้องถ่ายภาพทางอากาศ ขึ้นทำการบินในภารกิจลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564  เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ดังกล่าว ประกอบกับระดับน้ำบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 4 ได้นำภาพถ่ายทางอากาศ มาใช้วางแผนร่วมกับเทศบาลตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 จังหวัดชัยนาท เพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแผนช่วยเหลือประชาชนต่อไป กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 23 กันยายน 2564

Be the 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ด้วยการบริจาคโลหิต ช่วยผู้ป่วยยามวิกฤติ ขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ

รูปภาพ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สุขภาพดี มาร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังของผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ ด้วยการบริจาคโลหิต” ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 2564            ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ รับ “เสื้อยืด Be The 1 Thailand” เป็นที่ระลึก รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์        การระบาดของโรคโควิด-19 เกิดภาวะขาดแคลนโลหิตสะสมกว่า 2 เดือน ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั่วประเทศ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์การบริจาคโลหิต ด้วยการคว้า 5 เซียนนักตบลูกยางสาวไทยนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งเป็นที่รู้จัก   และได้รับการยอมรับในด้านผลงานการแข่งขันรายการต่างๆ ในระดับโลก ประกอบด้วย กิ๊ฟ-วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์,     ซาร่า-นุศรา ต้อมคำ, หน่อง-ปลื้มจิตร์ ถินขาว, อร-อรอุมา สิทธิรักษ์ และปู-มลิกา กันทอง เป็นพรีเซนเตอร์โครงการฯ เพื่อรณรงค์โดยการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ด้วยการบริจาคโลหิต สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองพร้อมสร้าง

*วช. จับมือ ม.มหิดล พัฒนาอาหารเสริมผู้สูงอายุ ให้คุณค่าสูงทางอาหารและช่วยป้องกันการสำลัก*

รูปภาพ
  จากปัญหาความเสื่อมสภาพของร่างกายทำให้  ่ผู้สูงอายุ’ เป็นกลุ่มวัยที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะขาดสารอาหาร โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านร่างกาย เช่น เกิดปัญหาในการเคี้ยวอาหารเพราะฟันไม่แข็งแรง ตุ่มรับรสบริเวณลิ้นทำงานได้ไม่ดี ทำให้รับประทานอาหารแล้วรู้สึกไม่อร่อย หรือด้านจิตใจที่รู้สึกเบื่อหน่าย วิตกกังวล ต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ความอยากอาหารลดลง จึงเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เปิดเผยว่า จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักจะประสบปัญหาการรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะของการขาดสารอาหาร หรือภาวะโภชนาการเกิน  ประกอบกับผู้สูงอายุส่วนมากมักมีโรคประจำตัว  ดังนั้น การได้รับอาหารบางอย่างมากเกินไป หรือน้อยเกินไป อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงสำหรับผู้สูงอายุได้  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้ความสำคัญกับโภชนาการผู้สูงอายุ ได้สนั

ทอ.จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในวาระเกษียณอายุราชการ

รูปภาพ
วันนี้ (วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี ของ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช โดยมี พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเป็นผู้กล่าวเทิดเกียรติในครั้งนี้ โดยมีใจความสำคัญว่า “ ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ  ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น  และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล  ท่านได้พัฒนากองทัพอากาศ ตามทิศทางยุทธศาสตร์  เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค”  โดยมุ่งมั่นพัฒนา สานต่องานเดิมอย่างต่อเนื่อง  เสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติอย่างสมดุล ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อรองรับภารกิจได้อย่างชาญฉลาด และมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force)  พร้อมทั้งส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพอากาศ  ดำรงอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด  ควบคู่กับการดูแลสวัสดิการของกำลังพล และครอบครัวอย่างเหมาะสม  เพื่อให้เกิดความมั่นคงใน