วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564

ร่วมพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือและชุดปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ให้กับคนพิการ จ. ชายแดนใต้

วันที่ 2 ก.ย. 64 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานทหาร 2 ดอนเมือง กองทัพอากาศ คุณวัลวิสา พงศ์อักษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คราวน์ คัปเปิลส์ เอวิเอชั่น อีควิปเม้นท์ ซัพพลายส์ แอนด์ เซอวิสเซส  เข้าร่วมพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือและชุดปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 โดยมอบข้าวสาร จำนวน 2 ตัน ให้กับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อส่งต่อไปให้กับคนพิการจังหวัดชายแดนใต้  “โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2564” จัดโดย ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่น 31 และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดยมีผู้แทนสภากาชาดไทย ตัวแทนคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการเข้าร่วมงาน และผ่านทางระบบ zoom บรรยากาศการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกันเองหลังเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบ นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่น 31 ผู้เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน หรือ ใจดีฟาร์ม จ.ชัยนาท และศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ กล่าว รู้สึกดีใจ ที่ได้มีภาคีเครือข่ายมาร่วมสนับสนุน ส่งเสริมโครงการเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ต้องขอขอบคุณทางสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ AFWA เพื่อนๆชุมนุมนายเรืออากาศรุ่น 31  ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้กิจกรรมโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งภาคคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามีส่วนร่วมช่วยเหลือสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีพลังสามารถขับเคลื่อนพัฒนาสังคมถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมสิ่งตามวัตถุประสงค์ของตนเอง อยากให้ผู้พิการได้มีอาชีพ สร้างรายได้ ตระหนักเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิต และมีความสุข#โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2564 #ชุมนุมนายเรืออากาศรุ่น31 #มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...