กองทัพอากาศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

  วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองทัพอากาศจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ โดยมี พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พันตำรวจโท กุลธน  ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนาม ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศสำหรับบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการผลิตบุคลากร พัฒนานักกีฬา และการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลของกองทัพอากาศ ให้มีขีดความสามารถระดับชาติ ประกอบด้วยความร่วมมือ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนานักกีฬา และบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ และด้านการจัดแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล  ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ฝึกสอน และนักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมชาติ โดยเฉพาะนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาในสังกัดของกองทัพอากาศ จึงถือได้ว่ากองทัพอากาศ คือ แหล่งผลิต และเป็นขุมกำลังของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งผลงานของสโมสรทหารอากาศในระดับประเทศถือว่ายอดเยี่ยมทั้งทีมชาย และทีมหญิง โดยความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น จะเป็นการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพอากาศ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล และประเทศไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมประเทศชั้นนำ การลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสานต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นเลิศของกองทัพอากาศ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล และประเทศไทยต่อไป
กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม