วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

พิธีรับมอบอุปกรณ์ความช่วยเหลือ ถุงปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-๑๙ และมอบทุนการศึกษาตามโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๖๔

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภราดร  คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๑ เป็นผู้แทน รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในการส่งมอบถุงปันน้ำใจ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการให้กับศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการชายแดนภาคใต้ สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี จำนวน ๕ ทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จำนวน ๕ ทุน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้พิการ และแกนนำนิสิตนักศึกษาพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ โดยนาวาอากาศเอก พานิช  โพธิ์นอก ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการประสานการแจกจ่ายส่งมอบความช่วยเหลือต่อไป ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...